trójkąt z niewiadomą bok b-2√3 bok a 4√2     =(2√3)do kwadratu +(4√2)do kwadratu =x2                

                                             4*3+16*2=x do kwadratu

                                12+32=x do kwadratu

             44=x do kwadratu                                                                                               44/2

x=√44                                                                                                                                       22/2

x=2√11                                                                                                                                     11/11 =1