Rozważmy prościutkie równanie z dwoma niewiadomymi:

16x=12y.

Można je zapisać również jako:

28x-12x=21y-9y

Możemy teraz przenieść na drugą stronę niektóre wyrazy równania:

28x-21y=12x-9y

Wyłączamy wspólne czynniki:

7(4x-3y)=3(4x-3y)

Obie strony dzielimy przez wspólny czynnik 4x-3y:

7=3

!!

Gdzie tkwi błąd?

Odpowiedź jest prosta: 4x-3y jest równe 0, co wynika z pierwszego równania, a przez zero dzielić nie wolno.

Zatem 7(4x-3y)=3(4x-3y)=0 :-)