Zadania dla uczniów klas trzecich gimnazjum.

Na podstawie poniższego wykresu należy wykonać zadania od 1 do 5. Przedstawia on oceny z matematyki jakie zostały wystawione na I semestr w klasach: IIIa, IIIb, IIIc pewnego gimnazjum. Dla potrzeb zadania zakładamy, że każdy uczeń otrzymał ocenę na koniec semestru. Odpowiednie kolory oznaczają liczbę uczniów danej klasy, którzy uzyskali określoną ocenę.

Zadanie 1.

Ilu uczniów liczy klasa IIIb?

A. 28

B. 30

C. 29

D. 33

Zadanie 2.

Ile ocen dobrych z matematyki wystawiono łącznie w klasach trzecich tego gimnazjum?

A 34

B. 40

C. 37

D. 12

Zadanie 3.

Jaki procent uczniów klasy IIIa uzyskało ocenę bardzo dobrą na semestr?

A. 42%

B. 38%

C. 37%

D. 26%

Zadanie 4.

Jaka jest średnia ocen w klasie IIIc?

A. 4,17

B. 3,61

C. 3,85

D. 3,98

Zadanie 5.

Jaki procent uczniów wszystkich klas trzecich tego gimnazjum stanowią uczniowie IIIb?

A. 32,35%

B. 33,33%

C. 34,31%

D. 31,18%

Zadanie 6.

Jaki jest stosunek liczby ocen niedostatecznych we wszystkich klasach do liczby ocen celujących?

A. 1:5

B. 4:2

C. 1:1

D. 2:3

Zadanie 7.

Ile godzin zegarowych stanowi pięć godzin lekcyjnych?

A. 3,75

B. 4

C. 3,5

D. 5

Zadanie 8.

Sześcian o krawędzi 50 cm wypełniono wodą do 3/5 wysokości. Ile zużyto litrów wody?

A. 67500

B. 75000

C. 60000

D. 5000

Zadanie 9.

Cztery jednakowe maszyny potrzebują 3 dni na wykonanie pewnej pracy. Ile czasu potrzebuje jeden automat na wykonanie tej samej pracy, zakładając, że wszystkie maszyny są jednakowo wydajne?

A. 1 dzień

B. 4 dni

C. 12 dni

D. 24 dni

Zadanie 10.

Ile osi symetrii posiada przedstawiona niżej figura?

A. nie ma osi symetrii

B. jedną

C. dwie

D. cztery

Zadanie 11.

Dany jest trójkąt równoboczny. Ile potrzeba takich trójkątów, aby utworzyć wielokąt foremny?

A. jeden

B. dwa

C. cztery

D. sześć

Zadanie 12.

Ile osi symetrii posiada przedstawiona niżej figura?

 

A. jedną

B. trzy

C. pięć

D. sześć