Większości osobom trudno jest pomnożyć czy podzielić liczby przez 5 podczas gdy z łatwością mnożą przez 2. Nie ma takiego problemu przy dzieleniu czy mnożeniu przez 10, ponieważ jest to kwestia dopisania lub skreślenia zera na końcu, bądź przesunięcie przecinka w prawo lub lewo.

Znając i z łatwością wykonując działania mnożenia i dzielenia przez 2 i 10 możemy za ich pomocą łatwo mnożyć i dzielić przez 5. Popatrzmy:

Mnożenie:

Dopisujemy zero na końcu liczby bądź przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo, po zrobieniu tego dzielimy otrzymaną liczbę przez 2. Popatrzmy na przykład:

346*5

Dopisujemy zero: 3460

Dzielimy przez 2: 1730

Otrzymaliśmy to samo co mnożąc 346*5=1730, sprawdźcie sami!

Dzielenie:

Dzielenie jest przeciwne do mnożenia, czyli najpierw mnożymy przez 2, a potem skreślamy zero na końcu lub przesuwamy przecinek w lewo. Przykład:

346 : 5

Mnożymy przez 2: 692

Przesuwamy przecinek o jedną cyfrę w lewo: 69,2

Czyli mamy wynik: 346 : 5 = 69,2

Myślę, że opisana metoda jest bardzo sprytnym uproszczeniem mnożenia i dzielenia i mnożna ją stosować gdy zapomni się kalkulatora.