Produkty jubilerskie, te które są wytwarzane ze szlachetnych metali są znakowane odpowiednią próbą. Próbą nazywamy iloraz wagi czystego metalu do wagi całego stopu, czyli:

W celu obliczenia zawartości w stopie czystego metalu należy pomnożyć masę całego stopu przez jego próbę.

Zadanie 1

Ile gramów złota jest w 40g stopu czystego, gdy wiadomo, że czyste złoto to 0,960 masy całego stopu?

Rozwiązanie:

Liczymy 0,960 liczby 40

0,960 * 40 = 38,4g

Odp.: W 40g stopu zawarte jest  38,4g czystego złota.

Zadanie 2

Jaka jest próba stopu, gdy jest w nim 30g srebra oraz 10g miedzi.

Rozwiązanie:

30 + 10=40g – masa całego stopu

próba stopu

Odp.: Stop srebra jest próby 0,75.

Zadanie 3

Mamy stop o wadze 60g i próbie 0,875. Ile jest w niej czystego złota?

Rozwiązanie:

0,875 * 60g = 52,5g

Odp.: W tym stopie jest 52,5g czystego złota.