Liczbą złożoną jest każda liczba naturalna (a więc całkowita i dodatnia), która jest większa od 1 i niebędąca przy tym liczbą pierwszą (liczba pierwsza to liczba większa od 1 i podzielna wyłącznie przez 1 i przez siebie samą). Liczba złożona musi więc być większa od 1 i być podzielna przez więcej liczb niż jedynka i ona sama. Liczbę taką można zatem rozłożyć na iloczyn co najmniej dwóch liczb naturalnych większych od 1, ale mniejszych od niej samej.

Co jest, a co nie jest liczbą złożoną - przykłady

Np. Liczba 6 jest podzielna przez 2 i 3. Zatem po rozłożeniu na iloczyn 6 = 2·3 Jest to liczba złożona, ponieważ jest większa od 1 i jest podzielna nie tylko przez 1 i siebie samą, ale też przez inne liczby naturalne.Inne przykłady liczb złożonych, to np. 4 (ponieważ 4 = 4·1, ale też 4 = 2·2)8 (8 = 8·1, ale również 8 = 4·2 lub 8 = 2·2·2)Natomiast liczby takie jak 13 czy 17 nie są liczbami złożonymi – to liczby pierwsze, podzielne wyłącznie przez siebie i przez 1. Ich iloczyny są bardziej ograniczone i mogą wyglądać wyłącznie w ten sposób:13 = 13·117 = 17·1