Niektórzy twierdzą, że wielkie odkrycia naukowe i osiągnięcia z dziedziny techniki są negatywne inni, że pozytywne. Zdania są podzielone.

Nasza cywilizację cechuje ciągły rozwój w niezwykłym wręcz tempie. Na początku była maszyna parowa, potem badania nad atomem, a następnie komputery, bomby atomowe i loty kosmiczne. Ten tekst przedstawia pogląd jednego anonimowego człowieka uważającego, iż odkrycia naukowe i osiągnięcia z dziedziny techniki są złe dla środowiska i nas samych. Sami oceńcie czy ma rację, czy nie. Oto argumenty owego przedstawiciela płci pięknej.

Ludzie od dawien dawna szukali źródeł dających niewyczerpalną energię. Miała nią być energia atomowa, jednak niektórzy ludzie wykorzystali ją w złych celach. Skonstruowano bombę atomową, a następnie użyto jej do zabijania (II Wojna Światowa). Bombę zrzucili Amerykanie, niszcząc dwa japońskie miasta - Nagasaki oraz Hiroszimę. Podczas ataku zmarło mnóstwo niewinnych ludzi. Szkodliwe związki radioaktywne po dziś dzień pozostały w przyrodzie i mają wpływ na zdrowie ludzi.

Ewentualna III Wojna Światowa to kolejny argument. Aktualnie jest względny pokój, niestety wokół nas obserwujemy wiele konfliktów, przeważnie rasowych lub pomiędzy narodami pozbawionymi własnego państwa, np. Konflikt Bałkański, wojna Czeczeńsko - Rosyjska lub Izraelsko - Palestyńska. Każdy kraj deklaruje się, że nie wykorzystuje do złych celów energii jądrowej, a mimo wszystko produkuje się maski tlenowe chroniące przed bronią tego typu i inne analogiczne urządzenia.

Zagrożenie stanowią również elektrownie jądrowe. Oczywiście dostarczają one czystą energię, ale w większości przypadków są wybudowane nie zgodnie z przyjętymi normami. Taki stan rzeczy stwarza zagrożenie nie tylko dla ich pracowników, ale również dla innych ludzi. O niebezpieczeństwie, jakie stwarza awaria takiej elektrowni przekonaliśmy się w 1986 roku podczas awarii reaktora w Czarnobylu. Konsekwencją były chmury radioaktywne powstałe z pierwiastków promieniotwórczych. Chmury te wiatr przenosił na duże odległości. Skutki tej katastrofy odczuwalne są po dziś dzień.

Argumentem jest również stosunek człowieka do przyrody. Od dawnych czasów ludzie bardziej dbali o własny interes, aniżeli argumentów środowisko naturalne. Wszystko podporządkowano rozwojowi. Karczowano lasy, zabijano zwierzęta. Wszystko ewoluowało do tego stopnia, iż obecnie trujemy się sami, nawzajem. Spaliny i dymy zatruwają nasze powietrze; woda jest zanieczyszczana ściekami; warzywa i owoce rosną na bazie nawozów i pestycydów, a większość spożywanego przez nas pożywienia jest konserwowane substancjami chemicznymi.

Ostatnim argumentem jest obwinienie człowieka za wymarcie ponad 99,9% gatunków zwierząt i roślin, które kiedykolwiek żyły na Ziemi.

Na podstawie powyższych argumentów stwierdźcie czy ów człowiek jest wiarygodny i czy jego słowa mają słuszność.