Zjawisko fizyczne to przemiana, w której wyniku nie powstają nowe substancje o odmiennych właściwościach. Natomiast reakcja chemiczna to przemiana, w której wyniku powstają nowe substancje o właściwościach odmiennych od właściwości substancji użytych do reakcji.