RED:

  • Like painting a dead man's face red - sypanie piaskiem w oczy [dosł. Jak malowanie twarzy nieboszczyka na czerwono]

Giving the impression that Russia is not interested in re-establishing its influence in Georgia is like paiting a dead man's face red. - Rosja próbuje sprawiać wrażenie, że nie jest zainteresowana odbudową swych wpływów w Gruzji, ale to tylko sypanie piaskiem w oczy.

  • To be like a red rag to a bull (to someone) - działać na kogoś jak czerwona płachta na byka

It was like a red rag to a bull each time old Mrs Jones saw the children playing tennis on the road alongside her garden. The tennis balls always ended up amongst her flowers. - Ilekroć stara pani Jones widziała dzieci grające w tenisa na drodze przy jej ogródku, działało to na nią jak czerwona płachta na byka. Piłki tenisowe zawsze w końcu lądowały w jej kwiatkach.

  • Tomato-red hair- ognistorude włosy

"Have you seen Jane's boyfriend? He's got tomato-red hair." - Czy widziałaś chłopaka Jane? Ma włosy koloru marchewki.

  • As red as tomato / beetroot- czerwony jak burak

"When Sophie noticed that she was wearing her jumper inside out she went as red as a beetroot."- Kiedy Sophie spostrzegła, że założyła sweter na lewą stronę, zrobiła się czerwona jak burak.

  • As red as a turkey-cock- czerwony jak piwonia [dosł. Czerwony jak indor]

"You should have seen him in front of all those girls! He turned as red as turkey-cock."- Szkoda, że go nie widziałeś w towarzystwie tych wszystkich dziewczyn! Zrobił się czerwony jak piwonia.

  • As red as a lobster- czerwony jak rak

The young man lay too long in the hot sun and his back was as red as a lobster.- Młody człowiek leżał za długo na słońcu i na plecach był czerwony jak rak.

  • Blood-red- krwawoczerwony, krwistoczerwony
  • As red as fire - czerwony jak ogień

The sea rippled as red as fire as we rowed towards the setting sun.- Morze połyskiwało ogniście, gdy wiosłowaliśmy w stronę zachodzącego słońca.

  • To be red hot - rozgrzany do czerwoności

When the controversial film came to an end, the BBC's telephone was red hot with calls from viewers protesting about its violence.- Gdy tylko skończył się ten kontrowersyjny film, pracownicy BBC nie mogli nadążyć z odbieraniem telefonów od widzów protestujących przeciwko jego brutalności.

  • As red as a rose - czerwony jak róża