PINK:

    • Flamingo-pink - różowy jak flaming

Our neighbour really has no taste. Her flamingo-pink curtains clash terribly with her lime-green carpet. - Nasza sąsiadka zupełnie nie ma gustu. Jej różowiutkie zasłony potwornie się gryzą z kanarkowym dywanem.

BLUE:

    • To come like a bolt from the blue / like a lightning bolt from the blue - spaść jak grom z jasnego nieba

1. The news that the village post office would have to close came like a bolt from the blue. - Wiadomość, że wioskowy urząd pocztowy trzeba będzie zamknąć, spadła jak grom z jasnego nieba.

2. When our daughter, Hayley, suddenly appeared on our doorstep and told us she was not going back to university, it was like a lightning bolt from the blue. - Kiedy nasza córka Hayley stanęła nagle w drzwiach i powiedziała, że nie zamierza wracać na studia, spadło to na nas jak grom z jasnego nieba.