Aliteracja należy do grupy fonetycznych środków stylistycznych. Oznacza to, że efekt, który uzyskuje się jej zastosowaniem będzie szczególnie oddziaływał na odbiorcę podczas głośnego czytania utworu.

 Aliteracja - co to jest?

Aliteracją nazywa się powtórzenie w celach ekspresywnych jednakowych układów głoskowych na początku wyrazów lub wersów bądź w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers.

Aliteracja - cele zastosowania

Celem zastosowania aliteracji może być:

- uzyskanie instrumentacji głoskowej (efektów brzmieniowych), np. Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę (Staff)

- uwydatnienie gry słów lub wykazanie znaczeniowego związku między nimi (cel semantyczny), np. ziemia wonna, winna i łunna (Tuwim)

- uwydatnienie budowy wiersza (cel wierszotwórczy), np. dzięki organizacji budowy wersów przy użyciu stałych powtórzeń głosek, jak np. w wierszu Młodożeńca Wiek XX.

Aliteracja - popularność środka stylistycznego

Aliteracja szczególnie chętnie była używana w średniowieczu, gdzie można ją napotkać przede wszystkim w staroniemieckiej i skandynawskiej poezji (literatura islandzka). Jako jeden z ozdobników stylu była popularna też w poezji indyjskiej. W Polsce chętnie sięgali po nią futuryści, spotykamy ją też w poezji ludowej.