Eufemizmem może być wyraz lub zwrot, którego używamy, by złagodzić lub też zastąpić treść o brzmieniu obraźliwym albo zbyt dosadnym. Sięgamy wtedy po sformułowanie bardziej oględne, delikatne i dyplomatyczne.

 Co ciekawe, eufemizmów używa się również w filmach, zastępując sceny drastyczne za pomocą łagodniejszych obrazów. Należy jednak pamiętać, żeby nie mylić eufemizmów z synonimami, które są zastąpieniami wyrazów bez nacechowania emocjonalnego.

Eufemizmy - przykłady

Eufemizmami mogą być pojedyncze słowa, np. zamiastgruba - puszysta, gruby - otyły. Murzyn - Afromerykanin. Często jednak używa się całych zwrotów i to chyba częściej spotykany typ eufemizmów, np. zamiast kłamiesz - mijasz się z prawdą, umarł - zasnął snem wiecznym, tyłek - cztery litery.

Eufemizmy - zastosowanie

Oczywiście eufemizmami posługujemy się najczęściej w oficjalnych wypowiedziach, ale nie tylko. W wypowiedziach oficjalnych sięga się po nie z najróżniejszych względów, takich jak np. tabu kulturowe czy religijne, cenzura, normy towarzyskie, poprawność polityczna, itp. 

Czasem jednak eufemizmów używa się jako narzędzia propagandy, jak np. miało to miejsce w nowomowie, np. zamiast strajki - przerwy w pracy, zamiastfunkcjonariusze SB lub UB - nieznani sprawcy. Eufemizm bywa też często używany w roli żartu, figury stylistycznej, np. u Makuszyńskiego zamiast tyłek - miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę.