Animizacja jest jednym z bardziej prostych do odróżnienia środków stylistycznych. Wyróżniamy jej dwa rodzaje: personifikację oraz antropomorfizację.

 Animizacja - co to jest?

Animizacja to rodzaj metafory, który przedmiotom nieożywionym, zjawiskom przyrody lub pojęciom abstrakcyjnym nadaje cechy oraz umiejętności istot żywych. Przykłady animizacji: ryk wód, wicher z tryumfem zawył, pomp złowieszcze jęki, ostatnie liny majtkom wyrwały się z ręki (Adam Mickiewicz, sonet Burza). 

Rolę animizacji ocenia się w zależności od kontekstu. Środek ten wywodzi się przede wszystkim z poezji ludowej, gdzie nadanie cech istoty żywej zjawiskom naturalnym oddawało bliskość, jaką ludzie na wsi czuli ze światem przyrody.

Rodzaje animizacji

Animizację dzieli się na:

- antropomorfizację (uczłowieczenie) - twory nieożywionym, zjawiska natury, rośliny i zwierzęta oraz pojęcia abstrakcyjne zyskują w niej cechy ludzkie

- personifikację (uosobienie) - przedmioty, zjawiska bądź idee abstrakcyjne ukazane są jako osoby działające i mówiące.