Kronika ('roczniki') - gatunek prozy historiograficznej. Zawiera opis ważniejszych wydarzeń ułożonych chronologicznie, łączący elementy wiedzy historycznej z fikcją literacką oraz tendencjami moralizatorskimi, politycznymi lub panegirycznymi.