Afisz - ogłoszenie, zwykle drukowane, umieszczane w miejscach widocznych, powiadamiające o imprezie publicznej lub mające charakter reklamowy.

Akt - część utworu dramatycznego lub przedstawienia teatralnego, stanowiąca względnie zamknięty i spójny odcinek jego akcji.

Aktor - artysta sceniczny, estradowy lub filmowy. Gra na scenie teatralnej lub w filmie.

Antrakt - przerwa między częściami przedstawienia teatralnego lub opery.

Balet -  rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec wykonywany przez tancerzy według scenariusza, z towarzyszeniem muzyki, na tle odpowiedniej scenografii.

Balkon - piętro widowni teatralnej.

Budka suflera - pomieszczenie na przedzie sceny teatralnej, osłonięte przed widzami, przeznaczone dla osoby podpowiadającej tekst aktorom.

Charakteryzacja - zmienianie wyglądu zewnętrznego człowieka (aktora) za pomocą odpowiednich środków (np. kosmetyków, ubioru).

Didaskalia - tekst poboczny dramatu , na który składają się uwagi autora na temat miejsca akcji, postaci, sposobu ich zachowania, a także nazwy postaci wprowadzające ich poszczególne wypowiedzi. W dramatach niescenicznych didaskalia mogą osiągnąć rozmiary rozbudowanych wstawek narracyjnych.

Dramat - jeden z głównych rodzajów literackich; utwór literacki przeznaczony do wystawiania w teatrze lub w innej postaci dramaturgicznej.

Dubler -  osoba, która zastępuje aktora w różnych scenach, w których ten nie może uczestniczyć.  Aktorzy często mają dublerów, zastępujących ich na wypadek np. choroby.

Fabuła - treść utworu literackiego lub filmowego.

Foyer (wym. fuaje) - duże rozległe pomieszczenie w budynku teatru, opery, filharmonii, przeznaczone dla widzów do odpoczynku.

Komedia - gatunek dramatu lub filmu, obejmujący utwory o wesołym nastroju, lekkiej i pogodnej tematyce, charakteryzujące się humorem, wesołością i pomyślnym zakończeniem;

Kostium - specjalnie projektowany przez scenografa strój aktorski, charakteryzujący graną przez aktora postać i będący istotnym

elementem widowiska teatralnego.

Krytyk teatralny - osoba zajmująca się analizowaniem widowisk teatralnych.

Kulisy - dekoracje w formie ścianek lub kotar zamykających po obu stronach scenę i tworzących jednocześnie przejścia dla aktorów; w szerszym znaczeniu: część teatru za sceną.

Kurtyna - zasłona w teatrze oddzielająca widownię od sceny.

Loża - wydzielona, reprezentacyjna część sali widowiskowej, wyposażona w miejsca siedzące dla kilku osób, zwykle w formie niewielkiego balkonu lub wnęki z balustradą.

Musical -  sztuka teatralna łącząca muzykę, piosenki, dialogi mówione i taniec.

Muzyka - dziedzina sztuki, której tworzywem artystycznym są dźwięki zorganizowane w kompozycyjną całość. Odgrywa dużą rolę w sztuce filmowej i teatralnej.

Opera - sceniczny dramat muzyczny składający się z partii wokalnych, instrumentalnych, baletowych, rzadziej także mówionych.

Operetka - muzyczny utwór sceniczny z komediową akcją i lekką muzyką.

Prapremiera - pierwsza w świecie lub w danym kraju publiczna prezentacja spektaklu teatralnego.

Premiera - pierwsze przedstawienie utworu, dramatu, widowiska teatralnego.

Przedstawienie - widowisko teatralne, operowe lub baletowe.

Rekwizyt - przedmiot potrzebny w danym przedstawieniu teatralnym lub filmie, związany z akcją sztuki albo filmu.

Reżyser - osoba odpowiedzialna za całokształt sztuki teatralnej lub filmu.

Reżyseria- działania inscenizacyjne prowadzące do realizacji widowiska teatralnego, telewizyjnego, filmu lub słuchowiska radiowego. To ogół czynności reżysera.

 Rola - tekst wypowiadany przez aktora wcielającego się w jakąś postać; postać odtwarzana przez aktora.

Scena - część budowli teatralnej usytuowana wyżej od widowni i oddzielona od niej kurtyną, odpowiednio wyposażona pod względem technicznym, stanowi miejsce gry aktorów.

Scenariusz - tekst rozpisany na sceny i dialogi, będący podstawą realizacji spektaklu.

Scenarzysta - osoba pisząca scenariusze do filmu, przedstawienia, audycji.

Scenograf - osoba, która zajmuje się plastycznym i architektonicznym ukształtowaniem przestrzeni scenicznej widowiska teatralnego, obejmującą dekoracje, kostiumy, rekwizyty, liternictwo. 

Scenografia - plastyczne i architektoniczne ukształtowanie przestrzeni scenicznej widowiska teatralnego.

Sufler - osoba odpowiadająca za koordynację i zgodność z planem przebiegu przedstawienia, w szczególności podpowiadająca aktorowi zza kurtyny lub ze specjalnego miejsca (budki suflera).

Teatr - gałąź sztuki widowiskowej, polegająca na  przedstawianiu utworów literackich; budynek

przystosowany do wystawiania utworów scenicznych.

 Tragedia - utwór dramatyczny przedstawiający konflikt moralny, ideowy lub psychologiczny prowadzący nieuchronnie do klęski bohatera.

Trema - zdenerwowanie, uczucie obawy przed jakimś występem.

Widownia - część sali teatralnej lub kinowej przeznaczona dla publiczności; publiczność zebrana w danym miejscu.