Temat: "Życie to ciągłe dokonywanie wyborów - uzasadnij w formie rozprawki słuszność tego stwierdzenia odwołując się do wybranych utworów literackich."

Przez stulecia w utworach znanych pisarzy pojawiał się motyw dokonywania wyborów. Najczęściej były one trudne, skomplikowane, a czasami wręcz tragiczne. Od podjęcia właściwej decyzji zależało życie o przyszłość bohatera. We współczesnym świecie, my również musimy dokonywać wyborów. Wyborów wcale niełatwych.

W pełni zgadzam się z tezą sformułowaną w temacie, że życie to ciągłe dokonywanie wyborów. W "Antygonie" Sofoklesa możemy znaleźć potwierdzenie tej teorii. Główna bohaterka tragedii dokonać wyboru: pochować ukochanego brata, wykonać nakazy boskie albo porzucić ciało i skazać się na wieczne potępienie. Podjęła dramatyczny wybór, który w konsekwencji doprowadził do jej tragicznej śmierci.

Aleksander kamieński w "Kamieniach na szaniec" również przedstawia życie jako ciągłe dokonywanie wyborów. Bohaterowie jego książki Rudy, AlekZośka to młodzi chłopcy, którym przyszło żyć w czasie wojny, gdzie każdy dzień był nowym wyzwaniem. Musieli wybierać między własnym życiem, a dobrem i honorem ojczyzny.

Przed życiowym wyborem stanęli Romeo i Julia, główne postacie tragedii Williama Szekspira. Musieli wybierać między uczuciem, które ich łączyło, a posłuszeństwem wobec swoich zwaśnionych rodów. Oboje podjęli rozpaczliwą decyzję, w imię swojej miłości odebrali sobie życie.

Jestem przekonana, że utworem, który najbardziej świadczy o tym, że życie to ciągły wybór jest "Mały Książę" Antoine'a Saint - Exupery. W przypowieści tej autor stawia naprzeciw siebie różne wartości. Jedne to pieniądze, sława, bogactwo, a drugie, zupełnie odmienne to szczęście, miłość, przyjaźń.

Sądzę, że przedstawione przykłady wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego twierdzenia. Życie to ciągłe dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji. Musimy jedynie pamiętać, że konsekwencje naszych wyborów, tych dobrych i tych złych poniesiemy my sami.