Moją najukochańszą książką jest Biblia, którą często i chętnie czytam. Zawiera ona interesujące historie ludzkie, do których warto powracać i się nad nimi pochylać.

Biblia zbudowana jest ze Starego i Nowego Testamentu. Księga Starego Testamentu, pokazuje każdemu człowiekowi właściwą drogę postępowania i wszelkich zachowań, które mogą się przydać każdemu człowiekowi w codziennym życiu. Wartości takie jak uczciwość, wierność pobożność pozwalają nam na osiągnięcie wiecznego szczęścia i szczęścia doczesnego we współczesnym świecie. Zło, któremu ulegamy, może w efekcie doprowadzić nas do wiecznej zguby. Człowiek poddawany bywa przez Boga wielu próbom wiary i uczciwości, ale każdy upadek człowieka może być wybaczony, jeśli tylko człowiek okaże skruchę i przeprosi swego dobrego Boga. Pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu przygotowuje wiernych na przyjście Zbawiciela.

Teraz opiszę pokrótce Nowy Testament, zawierający opis życia i działalności Jezusa Chrystusa.

Nowy Testament zawiera szereg przypowieści, które uczą każdego człowieka tego jak należy postępować aby osiągnąć życie wieczne. Nowy Testament szczególnie akcentuje aspekt dobrego i miłosiernego Boga.

Moim ulubiony fragment Biblii pochodzi z Nowego Testamentu i jest to Kazanie na Górze. To kazanie rozpoczyna publiczną działalność Jezusa. Zawiera ono przesłanie skierowane do ludzi, wzywając ich do wzajemnej braterskiej miłości. Szczególną uwagę kieruje Chrystus na osoby, które w swoim życiu przestrzegają Bożych zasad postępowania określonych Boskimi przykazaniami. Takich ludzi określa On mianem "błogosławionymi" czyli "szczęśliwymi". To kazanie nieodłącznie związane jest z najpiękniejszym utworem o miłości jakim jest "Hymn o miłości" świętego Pawła.