Moją najukochańszą książką jest Biblia, którą często i chętnie czytam. Zawiera ona interesujące historie ludzkie, do których warto powracać i się nad nimi pochylać.

Biblia Biblia jedno z najważniejszych źródeł kultury europejskiej, zarówno w sferze religijno-moralnej (dla ludzi wierzących Biblia jest Świętą Księgą, zbiorem prawd objawionych i przykazań, uczących ... Czytaj dalej Słownik historyczny zbudowana jest ze Starego i Nowego Testamentu. Księga Starego Testamentu, pokazuje każdemu człowiekowi właściwą drogę postępowania i wszelkich zachowań, które mogą się przydać każdemu człowiekowi w codziennym życiu. Wartości takie jak uczciwość, wierność pobożność pozwalają nam na osiągnięcie wiecznego szczęścia i szczęścia doczesnego we współczesnym świecie. Zło, któremu ulegamy, może w efekcie doprowadzić nas do wiecznej zguby. Człowiek poddawany bywa przez Boga wielu próbom wiary i uczciwości, ale każdy upadek człowieka może być wybaczony, jeśli tylko człowiek okaże skruchę i przeprosi swego dobrego Boga. Pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu przygotowuje wiernych na przyjście Zbawiciela.

Teraz opiszę pokrótce Nowy Testament, zawierający opis Opis jedna z głównych form wypowiedzi (obok opowiadania) w utworze narracyjnym, w liryce zaś jeden z komponentów monologu lirycznego. Opis prezentuje statyczne elementy świata przedstawionego: ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich życia i działalności Jezusa Chrystusa.

Nowy Testament Testament Biblia.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
zawiera szereg przypowieści, które uczą każdego człowieka tego jak należy postępować aby osiągnąć życie wieczne. Nowy Testament szczególnie akcentuje aspekt dobrego i miłosiernego Boga.

Moim ulubiony fragment Biblii pochodzi z Nowego Testamentu i jest to Kazanie na Górze. To kazanie rozpoczyna publiczną działalność Jezusa. Zawiera ono przesłanie skierowane do ludzi, wzywając ich do wzajemnej braterskiej miłości. Szczególną uwagę kieruje Chrystus na osoby, które w swoim życiu przestrzegają Bożych zasad postępowania określonych Boskimi przykazaniami. Takich ludzi określa On mianem "błogosławionymi" czyli "szczęśliwymi". To kazanie nieodłącznie związane jest z najpiękniejszym utworem o miłości jakim jest "Hymn o miłości" świętego Pawła.