1. Narodziny Aleksego w rodzinie rzymskich patrycjuszy.

2. Wychowanie Aleksego wśród dostatku.

3. Pojęcie za żonę córki cesarza na polecenie ojca..

4. Wyjawienie żonie pragnienia porzucenie dostatniego życia i oddania się ascezie.

5. Zwrot pierścienia ślubnego i opuszczenie miasta.

6. Oddanie całego majątku biednym.

7. Żebracze życie na progu Kościoła.

8. Cud dokonany za pośrednictwem Maryi - prośba Maryi skierowana do klucznika o wpuszczenie marznącego Aleksego do Kościoła.

9. Opinia świętości Aleksego.

10.Wyruszenie z powrotem do Rzymu.

11.Szesnaście lat żebraczego życia pod schodami w domu ojca.

12.Śmierć Aleksego.

13.Pośmiertne cuda zdradzające świętość bohatera (np. dzwonienie dzwonów w całym Rzymie)

14. Rozpoznanie tożsamości Aleksego przez jego rodzinę.

Legenda o św. Aleksym jest przykładem tworzenia wzoru parenetycznego świętego - ascety.

Ascetą nazywamy osobę w skrajny sposób wyrzekającą się wszelkich dóbr materialnych i umartwiającą swe ciało jako także niegodne spraw duchowych.