moralitet- gatunek dramatyczny o tematyce religijnej.

scholastyka- nauka uprawiana na uniwersytetach.

misterium- średniowieczny dramat religijny o tematyce zaczerpniętej z Biblii lub z życia świętych i męczenników.

dramat liturgiczny- odmiana dramatu, popularna w średniowieczu i renesansie, poruszająca tematykę ewangeliczną i ściśle związana z liturgią katolicką.

rocznik- spisy najważniejszych wydarzeń w porządku chronologicznym.

teologia- nauka o Bogu, wyjaśnianie natury Boga.

anse macabre- taniec wyrażający równość wszystkich ludzi w obliczu śmierci.

Memento mori- w sztuce przypomnienie śmierci.

Ars moriendi- motyw umierania w literaturze i sztuce.

Deesis- ukazanie Boga pod trzema postaciami w literaturze.

Stabat Mater Dolorosa- po łacinie oznacza Stała Matka (bolejąca) – utwór dotyczy boleści Matki Boskiej po ukrzyżowaniu Chrystusa.

Literatura parenetyczna-  ukazująca wzorce społeczne.

Asceza- praktykowanie dobrowolnego wyrzeczenia się pewnych dóbr dla Boga.

Franciszkanizm- Określa on poglądy i postawę przyjmowaną przez świętego Franciszka z Asyżu.

Etos rycerski- utwór ukazujący wzorzec rycerski.

Hagiografia- religijna literatura o świętych i Bogu.

Historiografia- dział piśmiennictwa obejmujący gatunki historyczne.

Chanson de geste- pieśni mówiące o przygodach (czynach) historycznych i legendarnych bohaterów.

Legenda hagiograficzna- legenda o świętych i Bogu.

Kronika- ukazujący dzieje państwa opis wydarzeń w układzie chronologicznym.

Hymn- uroczysta i podniosła pieśń pochwalna.

Carmen patrium- pieśń ojczyźniana, powstała w średniowieczu.

Lament- utwór, w którym wyraża się żal po bliskiej, zmarłej osobie i wzywa do współuczestnictwa w cierpieniu.

Alegoria- obraz plastyczny lub słowny przedstawiający pojęcie, ideę, myśl lub wydarzenie, przy pomocy obrazu o charakterze przenośnym lub symbolicznym.

Symbol- odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo.

Dydaktyzm- pouczanie kogoś, dążenie do uzyskania u kogoś danych poglądów. 

Pieta- Matka Boska cierpiąca.

Pasja- męka pańska (Chrystus na krzyżu)