Bizancjum-cesarstwo wschodniorzymskie.  

Konstantynopol-stolica. 395-1453r.- Zdobyty

przez TurkówVI w.Justynia1Wielki. Bazylika 

Hagia Sofia.1453-koniec średniowiecza.

 

Islam-VII-Półwysep Arabski-twórca Mahomet.

622Mahomet uciekł z Mekki do Medyny.śwKsięga

Koran. Dzisiejsz Francja w Vw. Franków. W VIII 

Franków przejelikrólowie z dynasti Karolingów.

 

Najwybitniejszy władca Frankó-Karol wielki-800

ukoronowany na cesarza.843 wnukowie Karola

podzielili imperim między siebie. Powstały:Niemcy,

Francja Włochy.

 

Od 962r. król niemiec Otton I był cesarzem rzym-

skimod tamtego czasu korona należałado Rzeszy

Niemieckiej. schizma wschodnia-1054. Wschodni chrze-

ścijanie-prawosławni,zachodni-władza papieża-katolicy.

 

w XI konfilkt papieża z cesarzem o inwestyturę. Papież-

GrzegorzVII, HenrykIV. koniec kłótni zakończył się 

podpisaniem konkradtu w Wormacji w 1122r. 1095r. 

 

Do wypraw krzyżowych przeciw muzułmanom historycy

zaliczają siedem dużych krucjat i wiele pomniejszych, 

które były organizowane w latach 1095–1291. Papier,

cyfry arabskie i odkrycia naukowe