OMEGA

matura 2007

Model rozwinięcia tematu:

1) Przedstawienie sytuacji bohaterów

Fragment I 

 • Scena w więzieniu (cela Konrada w klasztorze Bazylianów)
 • Młodzież polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny postawiona w  stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny oskarżenia przez senatora Nowosilcowa.

Fragment II 

 • Scena w salonie warszawskim
 • Goście w salonie: arystokracja Arystokracja Z. Krasiński Nie-boska komedia, bohater zbiorowy; przeciwnicy rewolucjonistów
  Przedstawiciele: hrabiowie, baronowie, książęta - ostatni przedstawiciele arystokracji. Są też bankierzy - ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
  i młodzież.

2) Postawa więzionej młodzieży:

 • Przeświadczenie, że są ofiarami prześladowań narodowościowych
 • Solidarność
 • Przeświadczenie, że poświęcenie jest konieczne
 • Przekonanie o nieuchronnej karze
 • Uszlachetniające cierpienie
 • Niezłomność i  duma Duma Gatunek ludowej poezji ukraińskiej; liryczno-epicki poemat o tematyce bohaterskiej, historycznej lub obyczajowej. W poezji polskiej gatunek epicko-liryczny również o tematyce historycznej. Duma ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich wobec prześladowców
 • Patriotyzm
 • Nienawiść do wrogów (Rosjan)
 • Pragnienie zemsty i odwetu.

3) Postawa gości salonu warszawskiego (arystokracji)

 • Prowadzą rozmowy na błahe tematy (bale, potrawy)
 • Chwalą Nowosilcowa jako wspaniałego organizatora balów
 • Słabo i niechętnie mówią po polsku
 • Mają złą opinię o polskiej literaturze i twórcach
 • Nie interesują ich ważne dla narodu sprawy (kosmopolityzm)
 • Obawiają się rozmów na aktualne tematy polityczne (uważają je za zdradę stanu)
 • Są ulegli wobec cara i jego urzędników
 • Są służalczy.

4) Postawa młodzieży w salonie warszawskim

 • Gardzą arystokracją i jej serwilistyczną postawą
 • Pragną walki.

5) Sposób prezentacji młodzieży:

 • Szacunek
 • Podziw
 • Współczucie
 • Apoteoza.

6) Sposób prezentacji arystokracji:

 • Pogarda
 • Ironia
 • Niechęć
 • Odraza.

7) Wyjaśnienie określeń lawa Lawa magma, która wydobyła się na powierzchnię Ziemi w wyniku erupcji wulkanów. Składa się ze stopionych tlenków krzemu, tlenków metali, krzemianów oraz gazów. W zależności od ilości ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i skorupa

np.:

 • Lawa - patriotyczna polska młodzież (płonie ogniem miłości do ojczyzny, pragnie walki o wolność Polski)
 • Skorupa - arystokracja pozbawiona uczuć patriotycznych, uległa wobec wroga, zapierająca się polskości.

8) Wnioski

np.

Mickiewicz z pogardą i odrazą nazwał zimną skorupą tych Polaków, którzy pogodzili się z niewolą Polski, służą zaborcy, nie są patriotami . Mianem płonącej lawy uwznioślił postawę polskiej młodzieży, jej męczeństwo, patriotyzm i gotowość do walki o wolność.