OMEGA

matura 2007

Model rozwinięcia tematu:

1) Przedstawienie sytuacji bohaterów

Fragment I 

 • Scena w więzieniu (cela Konrada w klasztorze Bazylianów)
 • Młodzież polska postawiona w stan oskarżenia przez senatora Nowosilcowa.

Fragment II 

 • Scena w salonie warszawskim
 • Goście w salonie: arystokracja i młodzież.

2) Postawa więzionej młodzieży:

 • Przeświadczenie, że są ofiarami prześladowań narodowościowych
 • Solidarność
 • Przeświadczenie, że poświęcenie jest konieczne
 • Przekonanie o nieuchronnej karze
 • Uszlachetniające cierpienie
 • Niezłomność i duma wobec prześladowców
 • Patriotyzm
 • Nienawiść do wrogów (Rosjan)
 • Pragnienie zemsty i odwetu.

3) Postawa gości salonu warszawskiego (arystokracji)

 • Prowadzą rozmowy na błahe tematy (bale, potrawy)
 • Chwalą Nowosilcowa jako wspaniałego organizatora balów
 • Słabo i niechętnie mówią po polsku
 • Mają złą opinię o polskiej literaturze i twórcach
 • Nie interesują ich ważne dla narodu sprawy (kosmopolityzm)
 • Obawiają się rozmów na aktualne tematy polityczne (uważają je za zdradę stanu)
 • Są ulegli wobec cara i jego urzędników
 • Są służalczy.

4) Postawa młodzieży w salonie warszawskim

 • Gardzą arystokracją i jej serwilistyczną postawą
 • Pragną walki.

5) Sposób prezentacji młodzieży:

 • Szacunek
 • Podziw
 • Współczucie
 • Apoteoza.

6) Sposób prezentacji arystokracji:

 • Pogarda
 • Ironia
 • Niechęć
 • Odraza.

7) Wyjaśnienie określeń lawa i skorupa

np.:

 • Lawa - patriotyczna polska młodzież (płonie ogniem miłości do ojczyzny, pragnie walki o wolność Polski)
 • Skorupa - arystokracja pozbawiona uczuć patriotycznych, uległa wobec wroga, zapierająca się polskości.

8) Wnioski

np.

Mickiewicz z pogardą i odrazą nazwał zimną skorupą tych Polaków, którzy pogodzili się z niewolą Polski, służą zaborcy, nie są patriotami . Mianem płonącej lawy uwznioślił postawę polskiej młodzieży, jej męczeństwo, patriotyzm i gotowość do walki o wolność.