Podręcznik ,,Bliżej geografii'' str. 33 - 39

ISLANDIA:

 • Jej powierzchnia zajmuje 100 000km²
 • Pierwszymi osadnikami tego państwa  - miasta byli Wikingowie 
 • Koszt transportu różnych towarów jest bardzo wysoki, a dostawy są bardzo rzadko
 • Na tym terenie znajduje się 130 wulkanów, z czego 18 jest aktywnych. Najsłynniejszym wulkanem jest Hekla
 • Lodowce zajmują 11% powierzchni, najsłynniejszym lodowcem jest Vatnajökull. 
 • Występują tutaj liczne gejzery, ich temperatura wynosi 120º. Najsłynniejszym gejzerem jest Strokkur
 • Występują wody podziemne
 • Sieć rzeczna jest bardzo gęsta
 • Zaludnienie tego państwa - miasta jest bardzo niewielkie, 3 osoby na 1 km²

Gospodarka :

 • rybołówstwo
 • produkcja cementu
 • huta aluminium
 • chów ryb w warunkach sztucznych
 • chodowla owiec
 • produkcja sztucznych nawozów

Usługi :

 • ubezpieczenia
 • turystyka