Główne cechy tragedii szekspirowskiej:

- brak zasady antycznej zasady trzech jedności (czasu, miejsca i akcji),

- sceny zbiorowe,

- fantastyczne wątki i bohaterowie (wiedźmy, widmo),

- elementy okrucieństwa,

- bohaterowie są uwolnieni spod wpływu fatum (przeznaczenia),

- złamanie zasady decorum (jednorodności podniosłego stylu zaburzona poprzez komizm),

- postacie prawdziwe, zmienne, ukazanie ich głębi psychologicznej,

- obecność długich tyrad (monologów),

- liczne aforyzmy (mądrości).

Rola postaci fantastycznych (wiedźm) w "Makbecie":

- to symboliczne ucieleśnienie zła ukrytego we wnętrzu księcia Makbeta,

- siła napędowa akcji, pokusy,

- to uzewnętrznienie całego zła świata.

Postawa głównego bohatera Makbeta:

- poniższy cytat to wyraz ubolewania bohatera nad okrutnym życiem, słynny topos świata jako teatru, a człowieka, jako aktora, cienia, igraszki losu, koncepcję tę przejęli polscy twórcy m. in. renesansowy - Jan Kochanowski oraz barokowi - Mikołaj Sęp - Szarzyński i Wacław Potocki, którzy ukazywali znikomość i marność ludzkiego żywota.

"Życie jest tylko przechodnim półcieniem,

nędznym aktorem, który swoją rolę

przez parę godzin wygrawszy na scenie

w nicość przepada - powieścią idioty,

głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą".