Jest to wzorzec osobowy stworzony i wymyślony przez Mikołaja Reja, w utworze "Żywot człowieka poczciwego". Utwór ten mówi jak należy postępować, jak zachowywać się, aby być człowiekiem renesansu? Autor wskazywał na to, że człowiek taki musi być wszechstronnie wykształcony, znać obce języki. Powinien stosować się w życiu zasadami etycznymi i moralnymi. Autor mówił, że najlepszy stan to ziemiaństwo. Później mowa była o tym jak człowiek powinien ułożyć sobie życie - dbać o rodzinę, dom, rodzinę. Człowiek taki powinien zwracać uwagę na cnotę - uczciwość i umiar we wszystkim; życie zgodne z rytmem natury i przyrody. Człowiek renesansu powinien znać również założenia filozofii stoickiej i epikurejskiej - obie wiązały się z życiem umiarkowanym i cnotliwym, należało zachować umiar we wszystkim co się robi.