Motyw buntu- Marek Edelman buntuje się przeciwko planom Boga. Usiłuje "prześcignąć" Stwórcę. W czasie wojny próbował ratować w getcie warszawskim ludzi wywożonych na śmierć, a po wojnie pragnie Boga przechytrzyć jako kardiochirurg ratujący życie.

Inne pozycje literackie zawierające ów motyw to: "Biblia", "Mitologia", "Antygona" Sofoklesa, "Treny" Jana Kochanowskiego, "Dziady" część III Adama Mickiewicza, "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i wiele innych.

Motyw zbrodni - mowa tu o zbrodni dokonanej na niewinnych, bezbronnych ludziach. Dla celów eksterminacyjnych Niemcy zorganizowali obozy masowej zagłady. Komory gazowe miały szybko zabijać ludzi. Zwłoki ofiar palono w piecach krematoryjnych.

 

Motyw ten występuje w wielu innych pozycjach literackich. Warto tu wymienić: "Biblię", "Mitologię", "Hamleta", "Makbeta", "Romeo i Julię" Williama Szekspira, "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, "Granicę" Zofii Nałkowskiej, "Inny świat" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego.

Motyw śmierci- śmierć ma tu wymiar nieludzki, jest zbiorowa, masowa i okrutna. Motyw ten pojawia się w wielu innych pozycjach literackich. Warto tu wymienić: "Biblię", "Mitologię", "Rozmowę Mistrza Polikarpa z śmiercią", "Makbeta", "Hamleta, "Romeo i Julię" Williama Szekspira, "Treny" Jana Kochanowskiego, "Grażynę" Adama Mickiewicza, "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, "Zbrodnię i karę" Fiodora Dostojewskiego, "Glorię victis" Elizy Orzeszkowej, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Proces" Franza Kafki, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, "Medaliony" Zofii Nałkowskiej, "Inny świat" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, "Opowiadania" Tadeusza Borowskiego, "Tango" Sławomira Mrożka.

Motyw snu - sąsiadka Anny Stoińskiej (koleżanki Marka Edelmana) widzi we śnie pokój, który nie jest jej pokojem. Nagle wchodzi do niego dziewczyna - Żydówka. Mówi, że chce zobaczyć, jak tu teraz jest. Wyskakuje z czwartego piętra, podobnie jak Żydzi w getcie warszawskim, kiedy Stroop rozkazał podpalić domy.

Motyw ów przeplata się w różnorodnych utworach: w "Dziadach" Adama Mickiewicza, w "Lalce" Bolesława Prusa, w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza, w "Procesie" Franza Kafki i w wielu innych pozycjach literackich.

Motyw samobójstwa- Mordechaj Anielewicz, dowódca powstania w getcie warszawskim, wraz z grupą Żydów popełnił samobójstwo przy ulicy Miłej. Właściwie całe powstanie było samobójstwem, za pomocą którego Żydzi pragnęli uratować swoją godność.

Motyw ten przeplata się w wielu pozycjach literackich, choćby w: " Antygonie" Sofoklesa, "Konradzie Wallenrodzie" Adama Mickiewicza, "Kordianie" Juliusza Słowackiego, "Ludziach bezdomnych" Stefana Żeromskiego, "Granicy" Zofii Nałkowskiej.

Motyw retrospekcji, powrotu do przeszłości- Hanna Krall, przeprowadzając wywiad z Markiem Edelmanem, uwzględnia teraźniejszość oraz przeszłość. Wspomnienia dotyczące powstania w getcie warszawskim są tą przeszłością.

Motyw ten pojawia się również w następujących pozycjach literackich: "Do gór i lasów" Jana Kochanowskiego, "Giaur" Byrona, "Dziady" część II i IV Adama Mickiewicza, "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza, "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Granica" Zofii Nałkowskiej i w wielu innych.

Motyw cierpienia- w utworze Hanny Krall przedstawione zostało nieludzkie, bezsensowne cierpienie ludzi zrozpaczonych, przerażonych, głodnych, mieszkających w getcie warszawskim, jadących na śmierć, ginących w komorach gazowych.

Motyw cierpienia pojawia się między innymi w: "Makbecie" Williama Szekspira, "Hamlecie" Williama Szekspira, "Trenach" Jana Kochanowskiego, "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, "Zbrodni i karze" Fiodora Dostojewskiego, "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, "Granicy" Zofii Nałkowskiej, "Kartotece" Tadeusza Różewicza.

Motyw kata- katami możemy nazwać oprawców, zbrodniarzy, którzy wysyłali na śmierć w komorach gazowych bezbronnych, niewinnych ludzi. Znęcali się nad nimi psychicznie i fizycznie. Motyw ów możemy spotkać także w: "Mitologii", "Antygonie" Sofoklesa, "Balladynie" Juliusza Słowackiego, "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza, "Procesie" Franza Kafki, "Medalionach" Zofii Nałkowskiej, "Rozmowach z katem" Moczarskiego, "Liście do ludożerców" Tadeusza Różewicza i w wielu innych pozycjach literackich.

Motyw ofiary - Żydzi są ofiarami Hitlerowców. Przykłady innych pozycji literackich zawierających ów motyw to: "Hamlet", "Romeo i Julia" Williama Szekspira, "Lilije" Adama Mickiewicza, "Kordian" Juliusza Słowackiego, "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego, "Opowiadania" Tadeusza Borowskiego, "Medaliony" Zofii Nałkowskiej.