"Miej serce i patrzaj w serce" to słowa kończące balladę pt. "Romantyczność" Adama Mickiewicza, w której poeta zawarł manifest romantyzmu. Zdanie "miej serce i patrzaj w serce" wypowiada narrator, podsumowując w ten sposób scenę, której był świadkiem na rynku małego miasteczka.

Bohaterka ballady, Karusia w biały dzień widzi zmarłego dwa lata temu ukochanego Jasia, mówi do niego. Obserwujący tę sytuację prosty lud, kierując się zasadą "miej serce i patrzaj w serce", wierzy dziewczynie, choć wydaje się to nieprawdopodobne. Zgromadzeni ludzie wierzą, w kontakty świata zmarłych ze światem żywych i siłę miłości. 

Z perspektywy hasła "miej serce i patrzaj w serce" miłość jest uczuciem na zawsze łączącym dusze, przekraczającym granice życia i śmierci. Przeciwnego zdania jest starzec, mędrzec, który kieruje się rozumem. 

Przekonuje, że jego "szkiełko i oko" nic nie widzi. Mędrzec reprezentuje pogląd, że jeśli czegoś nie można zbadać w sposób naukowy lub poznać za pomocą zmysłów, to znaczy, że to nie istnieje. 

Miej serce i patrzaj w serce - przesłanie romantyzmu

Narrator, mówiąc "miej serce i patrzaj w serce", opowiada się po stronie "czucia i wiary".  Używanie tylko rozumu pozbawia człowieka szansy na pełne, dokładne poznanie rzeczywistości i doświadczenia całego bogactwa jej aspektów. Rozum daje nam wiedzę tylko na temat obiektywnych faktów, które narrator nazywa "prawdami martwymi". 

Słowa "miej serce i patrzaj w serce" wyrażają romantyczne przekonanie że istnieją, rzeczy, których nie można poznać zmysłami, tylko sercem, wyobraźnią i intuicją. Zachęta "miej serce i patrzaj w serce" wyraża przekonanie o wyższości uczucia i ludowej mądrości nad racjonalną wiedzą.

Poeta w krótkim zawołaniu "miej serce i patrzaj w serce" przedstawił romantyczny sposób odbierania świata, który opiera się na dostrzeganiu nie tylko świata materialnego, ale także rzeczywistości duchowej, świata uczuć.