CZASOWNIK w zdaniu może być: orzeczeniem, łącznikiem (w orzeczeniu imiennym), orzecznikiem (w orzeczeniu imiennym), podmiotem, dopełnieniem, przydawką, okolicznikiem.

Pisownia cząstek - bym, byś, by, byśmy, byście:

Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście pisze się ŁĄCZNIE:

- z osobowymi formami czasowników, np.: radziłbym, pisałbyś, chcielibyśmy, nosiłyby

- gdy wchodzą w skład spójników i partykuł lub się z nimi łączą, np.: aby, ażeby, gdyby, chociażby, niechby, jeżeliby, czyżby

Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście pisze się ODDZIELNIE:

- po nieosobowych formach czasownika (wchodzą tu w rachubę przede wszystkim bezokolicznik i imiesłowy), np.: Uciec by stamtąd nie mogli; Siedząc byś tego nie zrobił.

-gdy wyrazy: bym, byś, by, byśmy, byście nie należą do poprzedzającej je formy osobowej czasownika, lecz są samodzielnymi spójnikami rozpoczynającymi następne zdanie, np.: Prosiły, byśmy je odprowadzili.; Żądał, by się tym zainteresowano.

- po innych częściach mowy, a więc po rzeczownikach, przymiotnikach, przysłówkach, liczebnikach, zaimkach, np.: Daleko byś tak nie ujechał.; Pięciu by się nie zmieściło.; W zielonym by ci było ładniej.; Może byś mi pomógł.

Akcent:

W niektórych formach czasownika, akcent pada na trzecią albo czwartą sylabę od końca. W 1 i 2 osobie liczby mnogiej trybu przypuszczającego, akcentujemy czwartą sylabę od końca, (np. narysowalibyśmy, przebieglibyśmy). W pozostałych formach trybu przypuszczającego oraz w 1 i 2 osobie liczby mnogiej czasu przeszłego, akcentujemy trzecią sylabę od końca, (np. przejechałbym, napisaliby, narysowaliśmy, przeczytaliście.)