Przyimek to nieodmienna część mowy. Zawsze występuje z innym wyrazem, tworząc z nim wyrażenie przyimkowe. Przyimek nie występuje samodzielnie.

Przykłady przyimków: z, o, w, na, do, przez, pod, nad, za, przed, dla

Przykłady wyrażeń przyimkowych: z radością, o tobie, w domu, na stole, przez płot, pod ziemią, nad chmurami, za ogrodzeniem, przed obiadem, dla ciebie