Czasownik

  -Co robi ?

 -Co się z nim dzieję ?

Rzeczownik

-Kto? 

-Co?

Przymiotnik

-Jaki ?

Jaka? 

Jakie ?