Zaimek

Zastępuje określone części mowy. W zależności od tego jaki element zastępuje może być odmienną lub nieodmienną częścią mowy. Odpowiada na te same pytania, co części mowy, którą zastępuje. Wyróżniamy zaimki rzeczowne np.: ja, ty, on, ona, ktoś, coś, nikt, nic: zaimki przymiotne np.: taki, jaki, który, ten, tamten, twój, czyj, nasz, wasz; zaimki liczebne np.: ile, tyle; i zaimki przysłowne (nieodmienne) np.: tak, jak, gdzie, kiedy, tu, tam, stamtąd, wtedy, skąd.

Przyimek

Jest niesamodzielną częścią mowy. Dopiero w połączeniu z rzeczownikiem (lub zaimkiem rzeczownym) tworzy całość znaczeniową. Jest to tzw. wyrażenie przyimkowe (do, przed, za, z).

Spójnik

Łączy wyrazy lub zdania składowe w zdaniach złożonych (i, oraz, a, lecz, jednak, że).

Wykrzyknik

Wyraża emocję mówiącego lub naśladuje dźwięki (ach!, och!, halo!, aj!, bęc!, buch!).

Partykuła

Nie jest wyrazem samodzielnym. Służy do wzmocnienia samodzielnych wyrazów (-bym, -byś, czy, nie, niech, oby, -że, -ż).

Imiesłowy

Są szczególną formą czasowników. Mamy dwie klasy imiesłowów:

  • Przymiotnikowe są podobne do przymiotników, podobnie jak one odmieniają się przez liczby, rodzaje i przypadki, ale pochodzą od czasowników. Czynne określają wykonawcę czynności np.: malujący; natomiast bierne odnoszą się do obiektu czynności np.: malowany.
  • Przysłówkowe podobne do przysłówków, również nieodmienne. Współczesne, określają czynność, która dzieje się jednocześnie z inną np.: Malując obraz słuchał muzyki. Uprzednie, określają czynność, która zaistniała wcześniej np.: Zrobiwszy zakupy, wrócił do domu.