Liczebnik to odmienna część mowy. Odpowiada na pytania: ile? który? Wyróżniamy:

  • liczebniki główne – odpowiadają na pytanie: ile?, opisują liczbę czegoś, np. dwa, pięć, siedemnaście, tysiąc
  • liczebniki porządkowe – odpowiadają na pytanie: który?, opisują kolejność czegoś, np. drugi, piąty, siedemnasty, tysięczny

Większość liczebników odmienia się przez przypadki.

przypadek

przykłady liczebników

Mianownik (M.)

dwa (koty), siedemnaście (dziewczyn), tysiąc (mężczyzn)

Dopełniacz (D.)

dwóch, siedemnastu, tysiąca

Celownik (C.)

dwóm, siedemnastu, tysiącowi

Biernik (B.)

dwa, siedemnaście, tysiąc

Narzędnik (N.)

dwoma, siedemnastoma, tysiącem

Miejscownik (Ms.)

dwóch, siedemnastu, tysiącu

Wołacz (W.)

dwa! siedemnaście! tysiąc!

Liczebniki pół, półtora nie odmieniają się przez przypadki.