Zaimek to część mowy, której zadaniem jest zastępowanie rzeczowników, przymiotników, liczebników i przysłówków (np. dziewczynka – ona, Kasia i Magda – one). Odmienia się tak, jak zastępowana część mowy, a jeśli jest nią przysłówek, wówczas się nie odmienia.