Funkcja ekspresywna języka dominuje w niej nadawca, który ujawnia swoje przeżycia, wolę, emocje, ujawnia się onBezpośredni akt mowy – intencją nadawcy jest podana wprost, bezpośrednio wynika ze znaczeń słów. Dyrektywy - bezpośredni akt mowy, nakłania odbiorcę do czegoś, groźby, polecenia, sugestie, rady, rozkazy, żądania. Fonem - podstawowa jednostka struktury fonologicznej mowy, pojęcie abstrakcyjne, realizowane w rzeczywistej mowie przez głoski. Maksyma odniesienia – mówić to co istotne dla tematu rozmowy, mówić na temat. Sufiks tzw przyrostek, jest morfemem słowotwórczym, fragment wyrazu, dodany po jego rdzeniu i ma własności słowotwórcze. ogromnIASTy, domek, proza-ikPośredni akt mowy – intencja nadawcy jest ukryta i trzeba się jej domyślić Uniwersalność języka – za pomocą języka możemy mówić o wszystkim, nawet o nim samymImpresywna funkcja – nakłaniająca, gdy ukierunkowana jest na odbiorcę, ma wpłynąć na jego myślenie, działania. Głoska - przedmiot badań fonetyki, najmniejszy element dźwiękowej postaci języka, niemający znaczenia, opisywany na podstawie artykulacyjnych i akustycznych. Komisywa – nadawca w tym akcie mowy podejmuje zobowiązania wobec odbiorcy, ślubowania, przysięgi, obietnice. Maksyma sposobu – mów zwięźle, zrozumiale, bez wieloznaczności.