ZDANIE

PODMIOT

+

ORZECZENIE

kto?

co?

co robi?

co się z nim dzieje?

w jaki jest stanie?

PRZYDAWKA

DOPEŁNIENIE

OKOLICZNIK

jaki? jaka? jakie?

kogo? czego?

kiedy?

czyj? czyja? czyje?

komu? czemu?

gdzie?

który? która? które?

kogo? co?

w jakim celu?

ile?

kim? czym?

dlaczego?

czego? z czego?

o kim? o czym?

jak?

skąd?