Prefiks – przedrostek, fragment wyrazu, dodawany na początku słowa podstawowego lub jego rdzenia, służący tworzeniu, wyrazów pochodnych. Morfem- najmniejsza grupa fonemów, niesie ze sobą określone znaczenie i nie można jej podzielić na mniejsze cząstki, jednostki znaczeniowe. Definicja języka - język naturalny, to system znaków konwencjonalnych, fonicznych, służący do porozumiewania się o wszystkim (Uniwersalność), charakteryzujący się dwuklasowością. Abstrakcyjność – zdalność, czyli niezależność języka od tu i teraz, za jego pomocą możemy mówić o tym, co było, co będzie, kłamać, mówić o tym co nie istnieje