Imiesłowy to nieosobowe formy czasownika!!

Imiesłowy dzielimy na: 

- przymiotnikowe;

- przysłówkowe.

Imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca, np. chorujący, mieszkającego, kochająca, leżącą) i są tworzone od czasowników niedokonanych oraz imiesłowy przymiotnikowe bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony, np. ucieszony, wyciągniętego, upiększona) i tworzymy je od czasowników dokonanych i niedokonanych oraz od czasownikówprzechodnich.

Imiesłowy przysłówkowe dzielą się na uprzednie (zakończone na -łszy, -wszy, np. odzyskawszy, spojrzawszy) i tworzymy je od czasowników dokonanych oraz imiesłowy przysłówkowe współczesne (zakończone na -ąc, np. bojąc się, pragnąc) i są tworzone od czasowników niedokonanych.