Tematem obrazu Hansa Memlinga pt. „Sąd Ostateczny” jest scena rodzajowa. Autor ilustracji to malarz niemiecki żyjący w XV w. O jego żywocie nie wiadomo zbyt wiele. Jedynym udokumentowanym faktem jest to, że mieszkał i tworzył w Brugii.

  „Sąd Ostateczny” został wykonany techniką oleją na dębowej desce. Obecnie oryginał spoczywa w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

  Płaszczyzna dzieła jest podzielona na trzy części (tryptyk). Środkowy – główny segment przyciąga uwagę, gdyż znajduje się na nim osoba w czerwonej szacie. Prawdopodobnie to Jezus, który sprawuje pieczę nad ostatnim sądem ludzi. Siedzi On na czymś, co przypomina tęczowy łuk układający się w okrąg. Na ciele Pana Jezusa widoczne są ślady męki. Stopy spoczywają na złocistej kuli. Po prawej stronie Chrystusa widoczny jest czerwony miecz oraz dwoje aniołów, z których jeden, ubrany w niebieską szatę, niesie koronę cierniową, natomiast drugi, w różowym odzieniu, dzierży młotek oraz bicze. Z drugiej strony Syna Bożego, zauważa się piękny kwiat i także dwóch aniołów. Ci spieszą z krzyżem, pejczem i jeszcze jedną jakąś, trudną do zidentyfikowania rzeczą, która wydaje się być wyraźnie ciężka.

  Po obu stronach Pana siedzi dwunastu mężczyzn i jedna kobieta. Zapewne to apostołowie oraz Matka Boska. Oprócz tych postaci, uwagę zwraca także jeden klęczący mężczyzna. Pozycja, w jakiej się znajduje, sugeruje, iż prosi on o wybaczenie.

  Po wspomnianym wcześniej okręgu, krążą kolejni trzej aniołowie. Ci posiadają trąby, z których bija na alarm.

  Niżej od Syna Bożego, w głębi malowidła, autor umieścił ogromnego anioła, odzianego w złotą zbroję. W swoich dłoniach trzyma wagę, składającą się z dwóch szal. Lewa część przyrządu przeciąża prawą, co skutkuje, oddelegowaniem człowieka z lewej strony do Nieba. Po bokach obraz dopełniają nadzy ludzie czekający na sąd.

  Lewe skrzydło tryptyku obrazuje wejście do Królestwa Niebieskiego. W kolejce do wrót bramy niebiańskiej czekają dzieci Boże, które zostały pozytywnie osądzone. Ścieżka ta obsadzona jest strażnikami w postaci aniołów. Oni pilnują porządku, także przyglądając się całemu zdarzeniu z licznych wież bramy niebieskiej. Każdy człowiek wygląda na szczęśliwego i w spokoju oczekuje na swoją kolej przestąpienia progu Królestwa Bożego.

  Prawy fragment całego malunku przedstawia piekło. To kara, jaka spotkała Chrześcijan, nieżyjących według Bożych Przykazań. W tej części wyczuwalne jest cierpienie, ból. Ludzie są dla siebie źli nawzajem. Nie potrafią się ze sobą porozumień, tylko ze sobą walczą. Tutaj widnieje jeden anioł, którego atrybut to trąba. Na drugim planie widać ogień – symbol piekła.

  Dwie części tryptyku – główna i ostatnia, są utrzymane w nastroju grozy. Tylko na segmencie przedstawiającym Królestwo Niebieskie, panuje radość i miła, przyjazna atmosfera. Malowidło zostało stworzone przy użyciu wielu kolorów. Ze wszystkich jednak przeważa czerń.

  Mnie ten obraz Hansa Memlinga się podoba. Malarz świetnie odzwierciedlił słowa Biblii na temat Sądu Ostatecznego. Dzieło nie nudzi – bardzo dużo się na nim dzieje, dzięki czemu jest przyjazne w odbiorze.