Pascal przedstawiał świat jako zagadkę, a rzeczywistość jest wręcz obca człowiekowi. Nie może on bowiem poznać jej zwłaszcza w sferze duchowej. Zakres poznawczy człowieka jest także bardzo wąski.

Pascal podkreśla jednak w swoich "Myślach" że tak naprawdę człowieka można określić mianem godnym stworzenia. Należy jednak oddzielać poznawanie świata od rozważań na tematy Boga i religii. Człowiek, który wierzy, za cenę drobnych i małych wyrzeczeń zyskuje więcej niż człowiek nie wierzący. Wierząc w Boga i postępując zgodnie z Jego nauką zyskujemy wieczność.

Jan Błoński w swoim artykule krytykuje stereotypowe ocenianie i dzielenie epok kulturowych.

Schematyzacja i podziały nie wnoszą nic nowego i konkretnego. Są według Błońskiego tylko wielkim intelektualnym uproszczeniem. Nie da się bowiem zaklasyfikować i podzielić epok bo są one wyrazem zagubienia, i poszukiwaniem prawy przez człowieka. A świat to ekspresja ducha.