Na początku mojej pracy chciałam zadać jedno pytanie. Czy lustro mówi prawdę? W jakiejś części tak. Wiadomo, że zwierciadło odwraca strony. Strona prawa staje się lewą i odwrotnie. W tym przypadku, jak w każdym innym może mówić prawdę. Może tez kłamać. Choć prawda najczęściej leży pośrodku.

Życie szlachty w okresie epoki baroku ukazuje nam Wacław Potocki w wierszu "Zbytki Polskie".

Wiersz ten ukazuje nam poglądy Potockiego na życie ówczesnej szlachty.

Szlachta epoki baroku była bardzo zachłanna śni i marzy o złotych karetach, powozach. Nosi niezwykle drogie i wyszukane stroje, które często zdobione są klejnotami. Szlachcianki noszą także piękne stroje a biżuteria ich wykonana jest z kosztownych kamieni pereł i diamentów. Cechą nadrzędną szlachty jest to , że myślą oni jedynie o własnych dobrach nie interesuje ich los swojej ojczyzny i potrzeby jaki ona ma .

Przyczyną takiego postępowania i takiego myślenia szlachty jest ruina, rozpad państwa.

Ponad to przyczyna upadku leży także po stronie wojska, które nie chce walczyć.

Kolejnym utworem Wacława Potockiego jest wiersz pod tytułem "Niech śpi pijany". W utworze tym mamy ukazaną postać , której celem jest moralizowanie i ukazanie społeczeństwo- szlachcie jej złego postępowania. Jego zadaniem i celem jest uświadomienie odbiorcom , że taka sytuacja i zachowanie niczego dobrego nie prowadzi. Wszystkie wojny, pijaństwo , uczty prowadzą jedynie do upadku Polski.

Następnym twórcą który ukazuje nam obraz szlachty z epoki baroku jest Jan Chryzostom Pasek. Napisał on dwu częściowe pamiętniki. Szlachcic jawi się nam w nich jako ten co ma prawo do wszystkiego. To on sobie wybiera żonę, patrząc na jej majątek. Uczty na których się bawi muszą i są suto zakrapiane alkoholem. Osoba , która już nie chce pić zostaje do tego zmuszona. . Głównym obowiązkiem służby jest ciągłe dolewanie trunków gościom i uczestnikom biesiad.

Barok to epoka konfliktów i wojen religijnych. Najczęściej spierały się te czy główne i panujące religie . Zaliczamy do nich Katolików, Arian, Kalwinistów. Rywalizacja ta nie jest sprawiedliwa. Ukazany obraz walk i konfliktów mamy w wierszu "Kto mocniejszy........."

Mamy tu charakterystykę wybranych religii. Kalwinizm jest to religia która nie uznawała kościoła ani kapłanów.

Natomiast Arianie lekceważyli religie. Katolików charakteryzowała natomiast niechęć do Arian i Protestantów. Oskarżali ich o bezprawne zajmowanie ziem.

Nie przestrzegali przykazań swojej wiary choć mówili że są jej wyznawcami i głosicielami.

Kolejnym ciekawym utworem jest wiersz pt. W "Sowizdrzalskim kolekcie" . Wymienione w nim zostają takie negatywne zachowania jak urządzanie bijatyki na każdym kroku, nie przestrzeganie cnoty. Szlachta także nie lubiła i nie myła się często.

Utwór ten jest parodia kodeksu zachowań i obyczajów. Inni autorzy barokowi to Daniel Naborowski. Naborowski, który w swoich utworach wyraża wielki pesymizm. Innym z kolei jest Baka piszący o śmierci. Spotyka ona każdego nikt przed nią nie ucieknie. Powoli przestano się jej obawiać i zaczęto się godzić z takim obrotem rzeczy.

Obraz , który ukazuj nam zwierciadło nie jest łaskawy. Ukazuje smutna prawdę o naszej rzeczywistości.

O epoce baroku i jej przejawach w Polce przywykło się mówić , że jest to okres zabaw, uczt, i życia ponad stan. . Nie można jednak wszystkich ludzi utożsamiać byli tacy , którym zależało na losie swojego kraju. Niestety były to nieliczne i pojedyncze jednostki. się również ludzie, którzy przeciwstawiali się temu. Próbowali zapobiec tragedii, która miała nadejść.