Człowiek skąpy ma bardzo specyficzną hierarchię wartości i tak samo skrajny charakter. Tak na prawdę dla niego jedyna ważną rzeczą są pieniądze. Nie dzieli się nim z nikim nawet ze swoją rodziną. Wydawanie ich osobiście też nie przychodzi mu łatwo. Z tego wynika zatem wniosek, że skąpego nie należy mieć za przyjaciela. Wyjątek stanowi taka sytuacja, w której orientujemy się, iż my sami jesteśmy skąpcami.

Inaczej taka przyjaźń nie przetrwa.

Przed zawarciem znajomości lub więcej przyjaźni z tytułowym skąpcem należy poddać tę decyzję pod rozwagę i dobrze się zastanowić. Należy przeanalizować fakt, że dla niego najważniejsze są w życiu kwestie materialne i wszystkie inne pośrednio lub bezpośrednio z nimi łączące się. Nigdy za tym nie obdarzy nas skąpiec żadnym szczerym uczuciem czy to przyjaźni czy miłości. Powodem jest to, że uczucia nie dają żadnego materialnego zysku. Są dla niego po prostu bezwartościowe.

Na pomoc skąpca też nie możemy liczyć. Chyba, że ofiarujemy mu coś w zamian. Pożyczka pieniędzy też się nie uda , bo skąpiec żałuje nawet złamanego grosza.

Skąpiec należy do takich osób które obawiają się że ktoś może im odebrać majątek. Nie wyjawi nam zatem swoich marzeń tajemnic. Bo z natury jest osobą nie szczerą. Ciągle będzie natomiast powtarzał jak to narażony jest na kradzieże i jak to pilnie musi chowa swoje skarby przed złodziejami.

W przypadku gdy go ktoś okradnie swoje podejrzenia w pierwszej kolejności rzuca na przyjaciela. Argumentując że tylko on mógł to zrobić. Jest w tej sytuacji skłonny wsadzić do więzienia niewinnego człowieka.

Jako przyjaciel skąpca narażasz się ponad to na krytykę i nieprzychylność ze stronny innych osób. Choć sam z natury jest szczodry posądzany zostaniesz za skąpca.

Podsumowując uważam że przyjaźń ze skąpcem nie jest dobrym pomysłem. Ponieważ skąpiec nie pomoże i nie wesprze nas w potrzebie. Natomiast - obwini i podejrzy nas za swoje krzywdy.

Ponad to nie dostrzeże że nam potrzebna jest pomoc. Zajęty będzie zawsze liczeniem swoim pieniędzy i skarbów.