GATUNKI BIBLIJNE:

- PIEŚŃ - poemat liryczny o tematyce miłosnej

- HYMN - utwór liryczny, o charakterze pochwalnym.

- PSALMY - "utwór poetycki, o charakterze modlitewno - hymnicznym"

- PRZYPOWIEŚCI - "gatunek literatury moralistycznej o charakterze narracyjnym, w którym przedstawione postacie i zdarzenia służą wyrażeniu uniwersalnych ponadczasowych prawd".

- MODLITWY

- LAMENTACJE

- POEMATY

- LISTY - traktaty teologiczne, mówią o nauczaniu wzorem Jezusa Chrystusa.

- KRONIKI

- EPOSY

- EWANGELIE - dosł. z grec. "radosne wieści, dobre nowiny"

- KAZANIA

- TRAKTATY FILOZOFICZNE

- KODEKS PRAW

- SAGA RODU - opisuje np. dzieje patriarchów

- WYROCZNIA

- APOKALIPSA - "rodzaj wypowiedzi biblijnej opisującej tajemnice czasów ostatecznych i wyjaśniającej sens dziejów ludzkości i świata".