Hektor jest jednym z głównych bohaterów homeryckiego eposu - Iliada. Jest najstarszym synem trojańskiego króla Priama i królowej Hekabe oraz mężem Andromachy.

Jest silnym mężczyzną oraz, jak przystało na znakomitego żołnierza, doskonałym jeźdźcem. Ukazany jest także jako człowiek o pięknej harmonijnej budowie ciała, realizując wzór antycznego herosa.

Także cechy jego osoby, przejawiające się w ukazanych czynach, wpisują go w ów homerycki wzór doskonałości. Hektor jest rycerzem bez skazy, cechuje go ogromna szlachetność, także w postępowaniu wobec wrogów. Jest dzielny, ale też nie poddaje się emocjom, doskonale panując nad swoimi namiętnościami.

Kocha swój lud i mężnie staje w jego obronie, walcząc aż do śmierci.

Mimo konieczności bycia nieugiętym i bezlitosnym w walce, potrafi być także wrażliwy i czuły, szczególnie dla swych najbliższych - żony i dzieci.

Wszystkie te cechy czynią z Hektora nie tylko antyczny wzór doskonałości, ale także w jakimś stopniu ideał dla mnie. Niezwykle imponują mi jego siła, wytrwałość i nieugiętość, ale także rozwaga i poświęcenie dla bliskich. Uważam go za najbardziej godną naśladowania i szacunku postać Iliady.