Już od najdawniejszych czasów ludzie rozmyślali nad tym, co znaczy miłość. Moim zdaniem, miłość stanowi uczucie, jakie ma moc łączenia ludzi, całkowicie odmienia charakter ich znajomości. Prawdziwa miłość jest uczuciem najsilniejszym spośród wszystkich innych uczuć, jakich może doznawać człowiek. Jest w stanie zwyciężyć śmierć lub inne przeciwności losu. Podstawą tego pięknego uczucia jest wzajemne obdarzanie się zaufaniem oraz toczenie wspólnych rozmów, wzajemne zrozumienie i tolerancja. Miłość można odczuwać w stosunku do członków swej rodziny, do najbliższej przyjaciółki, do Boga albo kraju ojczystego. Już w najdawniejszych utworach literackich można zauważyć to niezwykłe uczucie, co spróbuje udowodnić odpowiednimi argumentami.

Po pierwsze uważam, iż najpiękniejszą wizję miłości można dostrzec w Biblii, a dokładniej w Księdze Rodzaju. Jest on związany ze stworzeniem rodzaju ludzkiego przez Boga, który uczyniło go podobnym do siebie i pozwolił żyć w raju. To przejaw największej miłości, gdyż Stwórca chciał podarować człowiekowi wszystko, co najlepsze, podarował im wolną wolę, możliwość dokonywania wyborów. Mogli popełnić grzech zrywając zakazany owoc, a mogli być posłuszni nakazom Boga i wieść życie w nieustannej szczęśliwości.

Nie można zapominać o zasługach Prometeusza, który to poświęcił swoje życie, kierując się miłością do wszystkich ludzi. To dzięki temu herosowie ludzie mogli cieszyć się podarowanym im olimpijskim ogniem, z powodu którego Prometeusza spotkała okrutna kara.

Istotnym argumentem może być także zachowanie Antygony, która przeciwstawiając się niesłusznemu prawu, popełnia czyn, za który zostaje skazana na śmierć. Nie waha się oddać swego życia, gdyż kieruje się miłością do swego zmarłego brata. Moim zdaniem jest to głęboka i prawdziwa więź, gdyż Antygona, podobnie do Prometeusza oddała swe życie na rzecz spokoju duszy zabitego brata. Chciała, by został pogrzebany tak, jak nakazuje prawo boskie, a nie zakazy człowieka. Nie chciała, by Polinejkes musiał cierpieć katusze, nie mogąc dostąpić szczęścia wiecznego z powodu braku godnego pochówku. Siostrzana miłość zwyciężyła w niej strach przed poniesieniem kary.

Moim następnym argumentem będzie fakt stworzenia przez Jezusa religii, która opiera się na wybaczaniu krzywd bliźnim, nierzadko także największym nieprzyjaciołom. Na tego rodzaju miłość nie każdego stać. Lecz jeżeli człowiek będzie uparty, pokona nawet największe trudności na swej drodze. Przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga na jego wzór i podobieństwo, dlatego też także i my jesteśmy zdolni do wybaczania innym.

Wierzę, iż przedstawione przeze mnie argumenty są wystarczającym dowodem na to, iż już w najdawniejszych dziełach świata zauważano budującą wartość tego pięknego uczucia, jakim jest miłość. W niniejszej pracy chciałam udowodnić, jak bardzo miłość może wpływać na zachowania i psychikę człowieka. To uczucie stanowiło dla naszych poprzedników najwspanialsze z uczuć, które natchnieni twórcy chcieli uwiecznić na kartach swych utworów.