Czarny czwartek to dzień, w którym na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nastąpił gwałtowny spadek wartości akcji. Miał on miał miejsce 24 października 1929 r.

Czarny czwartek - geneza kryzysu

Po I wojnie światowej kraje europejskie powoli odbudowywały swoje gospodarki. Pomiędzy państwami kolonialnymi toczyła się wojna celna, która miała istotny wpływ na handel światowy. Na nowojorskiej giełdzie kwitła spekulacja, a banki udzielały kredytów pod zastaw akcji niemających pokrycia. W wielu krajach występowała realna nadprodukcja dóbr, a brak rezerw złota spowodował spadek wartości dolara.

Czarny czwartek - przebieg zdarzeń

24 października 1929 r. na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych rozpoczęto masową sprzedaż akcji. Ich ceny gwałtownie spadały w dół, co spowodowało jeszcze większą sprzedaż. Wartość akcji praktycznie spadła do zera. Wiele osób i firm zbankrutowało. Rozpoczął się pierwszy etap Wielkiego Kryzysu.

Czarny czwartek - konsekwencje

Rosnące zadłużenie, jako skutek czarnego czwartku, doprowadziło do masowych bankructw. Wielki Kryzys, jaki rozpoczął się w 1929 r., był największym kryzysem gospodarczym XX wieku i objął niemal wszystkie kraje na świecie. Na skutek kryzysu w wielu krajach dokonały się znaczące zmiany polityczne, a do władzy doszli zwolennicy programów radykalnych. Po wydarzeniach czarnego czwartku wprowadzono istotne zmiany na giełdach. Firmy wprowadzające swoje akcje na giełdę zobowiązane są okresowo przedstawiać sprawozdawczość finansową, a banki podlegają kontroli nadzoru bankowego.