Bałkany były strategicznym celem dla Niemców, którzy chcieli pozyskać tu bazy wojskowe, dzięki którym przejęliby kontrolę nad rejonem Morza Śródziemnego. Dodatkowo kontrola roponośnych tych obszarów dawałaby silniejszą pozycję państwu niemieckiemu i jego sojusznikom. Dyplomacja hitlerowska skłóciła państwa bałkańskie popierając Węgry oraz Bułgarię. W arbitrażu wiedeńskim z 30 sierpnia 1940 roku odebrano Rumunii tereny uzyskane w czasie I wojny światowej, oddano Węgrom rejony północnego Siedmiogrodu, a Bułgarii przypadła południowa Dobrudża. Z tą sytuacją nie pogodzili się Rumuni, którzy zaprotestowali decyzje "państw Osi", a sam król Karol Karol F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; wuj Józefa K., obywatel ziemski z prowincji, jest zaniepokojony procesem Józefa K., bo boi się że wpłynie on ujemnie na sytuację rodziny. Chce pomóc ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum II zdecydował się 3 września 1940 roku na abdykację. Dzień później faktyczną władzę dyktatorską przejął generał Ion Antonescu, który otrzymał pomoc i poparcie faszystowskiej partii Żelazna Gwardia. Po objęciu władzy publiczne ogłosił, że  Rumunia Rumunia Republika Rumunii. Państwo leżące w południowo-wschodniej Europie nad Morzem Czarnym. Powierzchnia 237 500 km2. Liczba ludności 22 408 tys. (2001 r.). Stolica Bukareszt. Język urzędowy ... Czytaj dalej Słownik geograficzny jest gotowa czynnie współpracować z Niemcami. W listopadzie 1940 roku Ion Antonescu przyłączył Rumunię do "państw Osi". W skutek wzmożonej propagandy politycznej wywyższającej zdobycze militarne armii Hitlera do paktu Rzym - Berlin - Tokio przyłączyły się Węgry i Słowacja. Z czasem (1 marca 1941 roku) kolejnym sojusznikiem Hitlera stała się Bułgaria, na tereny której wkroczyły jednostki niemieckie. Celem "państw Osi" było nie tylko przejęcie kontroli nad Bałkanami, ale nad całym rejonem Morza Śródziemnego. 27 października 1940 roku Włosi zaatakowali z Albanii ziemie greckie, poruszając się pięcioma kolumnami przez pasma górskie w kierunku linii kolejowej prowadzącej do Aten. Po dwóch tygodniach wojska włoskie osiągnęły rzekę Acheron w okolicach miasta Janina. W skutek działań wojennych prowadzonych w tym rejonie i sukcesie armii greckiej zmuszono Włochów do powrotu na terytorium albańskie. Uderzenie Greków nie przyniosło zamierzonych efektów, ponieważ złe warunki pogodowe i śnieżne burze sprzyjały armii włoskiej, która w górskich rejonach Albanii czekała na pomoc niemiecką. Armia grecka nie była przygotowana do prowadzenia działań wojennych, brakowało nowoczesnego sprzętu, zwłaszcza czołgów, dział i samolotów. Bułgarzy w trakcie kampanii bałkańskiej dostarczyli Niemcom prawie 30 dywizji, dwie armie powietrzne, razem 3 tysiące samolotów i wiele czołgów dostosowanych do działań wojennych w górskich terenach. Atak na Jugosławię i Grecję rozpoczął się z Bułgarii kierując się na zachodnie tereny przesmyków górskich. Po zajęciu Niszu oraz Skopje Jugosławia została oddzielona od swych sojuszników, a  dolina Dolina Dolina symbolizuje głębię, ciemność, upokorzenie, pomnożenie, medytację, sąd Boży, życie, szczęście, dobrobyt, obfitość, żyzność, rozwój duchowy, pogłębienie przeżyć.
...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Wardar prowadząca do Grecji stanęła przed Niemcami otworem. Sytuacja polityczna w Jugosławii była zdominowana ciągłymi walkami wewnętrznymi prowadzonymi między Chorwatami, Słoweńcami oraz Serbami. Armia jugosłowiańska była słabo uzbrojona i zastosowała złą taktykę. Zamiast przegrupować swoje wojska w górzyste tereny rozciągnięto armie wzdłuż linii granicznych, co zmniejszyło jej znaczenie i doprowadziło do szybszej klęski. W ciągu kilku dni zajęto Jugosławię, która skapitulowała 17 kwietnia 1941 roku. Część rozbitej armii jugosłowiańskiej przedostała się w górzyste tereny rozpoczynając tym samym wojnę partyzancką. Na części terytorium Jugosławii utworzono sprzymierzone Niezależne Państwo Chorwackie na czele z wodzem ustaszów Ante Paveliciem. W okolicach Raguzy do wojsk niemieckich przyłączyły się oddziały włoskie celem zamknięcia wybrzeża Adriatyku przed interwencją wojsk sprzymierzonych. 8 kwietnia 1941 roku wojska państw Osi dotarły do Salonik odcinając tym samym wojska greckie. Sytuacja nie przedstawiała się ciekawie dla Greków, których wojsko prowadziło działania wojenne przeciw Włochom na terytorium Albanii. Pomoc dla wojsk greckich ze strony brytyjskiej armii ekspedycyjnej liczącej około 14 tysięcy żołnierzy dowodzonej przez generała Maitlanda Wilsona okazała się niewystarczająca. Wojsko niemieckie przemieszczało się w kierunku Floryny napotykając na jednostki brytyjsko - greckie. Celem uniknięcia oskrzydlenia dowództwo wojsk brytyjskich zdecydowało o wycofaniu się na górskie punkty obronne w okolicach wzgórza Olimp. W czasie tego manewru Brytyjczycy byli nieustannie atakowani przez bombowce Luftwaffe. Zniszczono ważny port Pireus i przejęto kontrolę nad greckimi bazami lotniczymi. Pragnąc uniknąć zupełnej klęski Brytyjczycy wycofali się do Peloponezu, skąd 2 kwietnia 1941 roku nastąpiła ich ewakuacja. Oddziały sprzymierzonych przetransportowano na Kretę oraz do Egiptu. Desant wojsk niemieckich skierowany na Kretę miał miejsce między 23 a 30 maja 1941 roku, co wymusiło na stacjonujących tu oddziałach brytyjskich wycofanie się do Egiptu. Straty Brytyjczyków w trakcie tej operacji wynosiły około 13,5 tysiąca żołnierzy, natomiast po stronie niemieckiej zginęło około 17 tysięcy osób. Nie ulega jednak wątpliwości, że stroną zwycięską okazały się tu "państwa Osi", które przejęły kontrolę w rejonie Morza Śródziemnego. W ten sposób prawie całe terytorium zachodniej, środkowej i południowej Europy znalazło się w rękach państw faszystowskich.