ZYGMUNT II AUGUST

(1520 - 1572)

Król Polski, wielki książę litewski, ostatni władca Polski z dynastii Jagiellonów.

  •   1530 - koronowany na króla Polski
  •   1548 - faktyczne objęcie rządów króla Polski
  •   Doprowadzil doUnii lubelskiej (1569)
  •   był władcą zjednoczonego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie)
  •   Skutecznie przeprowadził unifikację i centralizację państwa
  •   Za jego sprawą wydano akty prawne dotyczące tolerancji religijnej
  •   Za jego panowania miał miejsce rozkwit literatury i sztuki renesansowej.
  •   Za panowania Zygmunta Augusta nastąpił szczytowy okres rozwoju reformacji (luterańskiego ruchu odnowy chrzescijanstwa na nowych zasadach)

Polityka morska Zygmunta Augusta

Utoworzył flotę kaperską (kapitanowie okrętów, którzy uzyskiwali pozwolenie na rabunek i niszczenie floty nieprzyjaciela, pod warunkiem, że będą bronić floty państwa, które im płaci) .

Z inicjatywy Zygmunta Augusta powstała także Komisja Morska - pierwszy polski urząd państwowy do spraw morskich.

Polityka paśtwowa Augusta

doprowadził do włączenia znacznej części Inflant (Estonii, Łotwy) do państwa polsko-litewskiego, co wywołało długotrwałą "wojnę północną" z Moskwą

Unia lubelska

Pragnął utrwalić stosunki państwowe między Polską i Litwą. Stał się sojusznikiem szlachty polskiej w procesach jednoczenia Koroni i Litwy.

Unia lubelska zespoliła Korone i Litwę w jedno państwo.

Unia przyspieszyła rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny Wielkiego Księstwa Litewskiego, rozszerzała wpływy kultury polskiej aż na państwo rosyjskie.

Zakonczenie

Zygmunt II August nie pozostawił potomka. Był ostatnim władcą Polski z dynastii Jagiellonów

Od jego imienia pochodzi nazwa miasta Augustów.