Starożytni Grecy przejęli od Fenicjan pismo, dzięki czemu mogli zacząć spisywać swoje dzieła. Jednymi z pierwszych są eposy wędrownego poety Homera - Iliada i Odyseja. Na temat Homera sami Grecy niewiele wiedzieli. Na jego temat istnieje wiele hipotez. Według jednej z nich to nie on napisał Iliadę i Odyseję, jednak tak powszechnie przyjęto.

U starożytnych ludzi podstawą tłumaczenia świata były mity. Objaśniały świat i zachodzące w nim zjawiska. Jednak z czasem przestały wystarczać, i wtedy narodziła się filozofia. Filozofowie nie tłumaczyli już świata za pomocą mitów i różnorakich historii, oni próbowali to zrozumieć, ogarnąć rozumem.

Pierwsi filozofowie to filozofowie przyrody. Ich podstawowym zagadnieniem było poznać podstawowe zjawiska przyrodnicze. Starali sie odnaleźć jedną pierwotną materię od której wszystko się zaczęło. Tales z Miletu był zdania że ta materią jest woda, inni uważali za nią powietrze lub jeszcze coś innego. Któryś z filozofów uznał że wszystko jest zbudowane z atomów, maleńkich niepodzielnych cząsteczek o różnych kształtach i kolorach. Parmenides zaś zajmował się problemami innej natury. On uważał że cały świat zmysłowy jest tylko złudzeniem.

Przełomowym filozofem był Sokrates. Sokrates wychodził z założenia że nic nie wie (jego słynne zdanie to: wiem że nic nie wiem.) i w tym właśnie była jego mądrość. Dyskutowal z przypadkowymi przechodniami i, albo udowadniał im że ich wiedza jest znikoma, albo ją z nich wydobywał. Używał przy tym takiej metody ze człowiek sam dochodził do takiego wniosku. Jednak jego działalnosć nie wszystkim się podobała. Został oskarżony o bezbożność i wywieranie złego wpływu na młodzież i skazany na karę śmierci.

W Atenach powstały pierwsze szkoły filozoficzne. Epikur założył szkołę epikurejczyków. Ich zdaniem szczęście może zapewnić tylko uciecha duchowa bez przywiązań cielesnych. Nie ma życia po śmierci więc trzeba korzystać z życia póki czas.

Natomiast Zenon z Kition zapoczątkował stoicyzm. Stoicy uważali że należy odrzucić skrajne emocje i poddać się losowi.

Grecy mieli dośc mocno rozwinięta architekture. Wznosili wspaniałe świątynie, ich charakterystycznym elementem są masywne kolumny i płaskorzeźby.

W Grecji tworzyło wielu poetów. Na ten przykład Tyrtajos tworzył poezję poświęconą głównie żołnierzom i ich "fachowi", natomiast Safona - miłosną. Powstawały dramaty służące do wystawiania na scenie, a więc rozwinął się również teatr. Poczatkowo wystawiano tylko tragedie, później również komedie. W każdym teatrze obecny był chór, który pełnił funkcję komentatora wydarzeń w sztuce. Teatr grecki był tak zbudowany by ludzie siedzacy nawet na samym tyle widzieli i siedzieli aktorów.

Grecy bardzo cenili aktywność fizyczną. W kazdym mieście znajdował się gimnazjon przeznaczony do ćwiczeń, a miasta konkurowały między sobą na zawodach w wielu dyscyplinach. Najbardziej cieszące się sławą były zawody w Olimpii. Pierwsze igrzysta olimpijskie odbyły się w 776 r. p.n.e. Jedną z rywalizacji był pentatlon (pięciobój). Kładało się na niego pięć dyscyplin: rzut dyskiem, rzut osczepem, skok w dal, biegi i zapasy. Zwycięzca igrzysk nie otrzymywał cennych nagród, ale przynosił sławę sobie i swojemu "polis".