W roku 1138 zmarł Bolesław Krzywousty. Miał on kilku synów i aby uniknąć sporów między nimi postanowił podzielić Polskę na dzielnice (chciał uregulować zasady obejmowania przez nich ziem). Każdy z synów miał otrzymać jedną dzielnicę we władanie:

1) Władysław II Wygnaniec – Śląsk

2) Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze

3) Mieszko Stary – Wielkopolskę

4) Henryk – ziemię Sandomierską

Wszyscy Piastowie mieli podlegać księciu zwierzchniemu (wielkiemu księciu). Wielkim księciem miał być zawsze najstarszy w rodzie Piastów (senior). Miał on czuwać nad prowadzeniem polityki zagranicznej, dowodził wojskiem, wybierał urzędników na terenie całego państwa, oraz władał Pomorzem Zachodnim. Do niego należała także osobna dzielnica senioralna ( ziemia krakowska + pas ziem ciągnących się środkiem kraju na północ- ziemi łęczycko sieradzkiej, Kujaw i Pomorza Gdańskiego).