Przełom XIII i XIV wieku charakteryzowało w większości obszarów Zachodniej Europy przeludnienie, a w konsekwencji zmniejszały się zdolności wykarmienia takiej rzeszy ludzi. Co więcej zmiana klimatu spowodowała redukcję plonów płodów rolnych. Wystąpił głód, wzrosła śmiertelność w wyniku spadku odporności biologicznej. Ludzie zaczęli częściej migrować, szukając bardziej żyznych i mniej ludnych obszarów. W konsekwencji przyniesiono ze wschodu do Włoch śmiercionośną chorobę - dżumę, która

w zastraszającym tempie rozprzestrzeniła się na zachód, północ i południe Europy, zatrzymując się na granicy z Europą Środkową. Epidemia dżumy pozbawiła życia od 1/3 do 2/3 mieszkańców miast i wsi.

Z powodu błyskawicznego rozprzestrzeniania się i jej śmiertelnych skutków nadano jej miano "czarnej śmierci".

Od poł. XIV wieku do poł. XV epidemie dżumy wracały co 10 - 15 lat. Liczba ludności Europy zmalała z ok. 73 milionów w 1300 roku do ok. 45 milionów na początku XV wieku.