Przemiany ekonomiczne w XIX i XX wieku na świecie:

1. Znaczenie kolonii dla rozwoju danego państwa:

 • tani rynek zbytu,
 • eksploatowanie złóż,
 • tania siła robocza, wykorzystanie jej,
 • bazy wojskowe,
 • handel Handel dział gospodarki narodowej (sektora usług) w którym dobra materialne przechodzą od wytwórcy (producenta) do spożywcy (konsumenta), na zasadzie sprzedaży i kupna.
  Czytaj dalej Słownik geograficzny
  zagraniczny, wymiana towarów.

2. Hiszpania Hiszpania Królestwo Hiszpańskie. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w południowo-zachodniej Europie na Półwyspie Iberyjskim. Powierzchnia 506 000 km2. Liczba ludności 40 266 tys. (2001 r.). ... Czytaj dalej Słownik geograficzny - krajem największych ilości kolonii (do I poł. XIX w.) :

 • Brazylia Brazylia Federacyjna Republika Brazylii. Państwo położone w środkowej i wschodniej części Ameryki Południowej nad Oceanem Atlantyckim. Powierzchnia 8 547 400 km2 (największe państwo na kontynencie). ... Czytaj dalej Słownik geograficzny kolonią Hiszpanii,
 • Ameryka Południowa kolonią Hiszpanii,
 • część Ameryki północnej kolonią Hiszpanii.

3. Po I poł XIX w. zmiana lidera, posiadającego największą ilość kolonii:

 • Francja Francja Republika Francuska. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w zachodniej Europie nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. Powierzchnia 551 500 km2. Liczba ludności 59 191 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny zdobyła Hiszpanię,
 • walki Hiszpanii o panowanie nad koloniami,
 • miejscowe rządy powstały.

4. Anglia wiedzie prym wśród posiadaczy kolonii. Wówczas posiadała:

 • sporą część Azji,
 • sporą część Afryki,
 • Nową Zelandię oraz Australię,
 • Kanadę.

5. Kolonizacja Afryki. Zaczęto kolonizować nie tylko obszary na wybrzeżach.

6. Do Afryki można było wysyłać produkty najgorszej jakości, bo był ona bardzo biedna i zacofana.

7. Indie Indie Republika Indii. Państwo położone w południowej części Azji nad Oceanem Indyjskim. Powierzchnia 3 287 263 km2. Liczba ludności 1 017 544 tys. (2001 r.). Stolica Delhi. Język urzędowy ... Czytaj dalej Słownik geograficzny - kolonią Anglii. Tak zwana "Perła Korony Brytyjskiej".

8. Indochiny - kolonią Francji.

9. Zależność Chin.

10. Okres izolacji Japonii ze światem zewnętrznym. Do Japonii nie wpuszczano cudzoziemców i zabraniano rodowitym mieszkańcom opuszczania państwa.

Przemiany gospodarcze w XIX i XX wieku na świecie:

1. Rewolucja przemysłowa, przejście od manufaktury do w pełni zmechanizowanego świata, co w konsekwencji doprowadziło do:

 • zmniejszenia cen produktów
 • powstały liczne zakłady przemysłowe,
 • szybko produkowano towary,
 • ogólna popularność towarów.

2. Liczne wynalazki i osiągnięcia w różnych dziedzinach:

 • wykorzystanie energii elektrycznej,
 • wynaleziono telefon (G. Bell), po telefonie było radio. Guglielmo Marconi w roku 1901 zrealizował pierwsze transatlantyckie połączenie bez drutu między Kornwalią w Wielkie Brytanii, a Nową Fundlandią w Kanadzie,
 • Arwright wynalazł maszynę tkacką,
 • T. Edison wynalazł fonograf,
 • powstały pierwsze linie kolejowa, pierwsze lokomotywy,
 • Bottcher zapoczątkował wyrób porcelany,
 • środkiem transportu stał się też statek parowy,
 • Diesel wynalazł silnik,
 • otwarto kanał sueski,
 • Franklin skonstruował piorunochron,
 • ropa naftowa znalazła zastosowanie w benzynowym silniku,
 • Montgolfier uniósł się w powietrze balonem, dając początek aeronautyce,
 • w powietrze uniósł się pierwszy samolot braci Wrigtów, co nastąpiło 17 grudnia 1903 roku, Orville Wright przeleciał na nim około 40 metrów i wykonał sterowany zwrot. A wzniósł się w powietrze w Kitty Hawk, w Północnej Karolinie.

3. Chłopi otrzymali ziemie na własność.

4. Wieś - rynkiem zbytu.

5. Rewolucja rolnicza i jej konsekwencje:

 • maszyny rolnicze n wysokim poziomie mechanizacji,
 • wykorzystanie sztucznych nawozów do użyźniania gleby,
 • melioracje,
 • płodozmian w zastosowaniu.

6. Zmniejszenie liczby rolników ze względu ma mechanizację maszyn rolnych.

7. Fabryki coraz częściej zastępowały małe warsztaty, zatrudniające poniżej dziesięciu robotników. Na początku XX w. w miastach Europy (powyżej 100 tysięcy mieszkańców) 2/3 zatrudnionych pracowało w przemyśle.

Przemiany społeczne w XIX i XX wieku na świecie:

1. Społeczeństwo podzieliło się na różne stany, ze względu na pochodzenie:

 • przedsiębiorcy, przemysłowcy, handlowcy i bankowcy to burżuazja,
 • właściciele małych sklepików oraz drobnych przedsiębiorstw to drobnomieszczaństwo,
 • proletariusze to robotnicy,
 • ziemiaństwo to właściciele dóbr majątkowych.

2. Na wsi również zróżnicował się poziom zamożności:

 • bogatsi posiadali ziemię,
 • tzw. średniozamożni,
 • bezrolni.

3. Sytuacja robotników w nowej hierarchii społecznej:

 • wyzysk,
 • pozbawienie praw,
 • od właściciela zależało, jak długo robotnik miał pracować w ciągu dnia,
 • żadnych świadczeń ubezpieczeniowych,
 • bardzo niskie dochody.

4. Teoria Karola Marksa i Fryderyka Engelsa o zniesieniu własności prywatnej. Zwolenników tej teorii nazywamy socjalistami, socjaldemokratami lub komunistami. Poglądy Marksa i Engelsa możemy nazwać marksizmem, który składał się filozofii, ekonomii politycznej i teorii socjalizmu naukowego (komunizmu)Mars z Engelsem byli zdecydowanymi przeciwnikami idealizmu, a zwolennikami materializmu. Według nich teoria

wszechstronnie rozwiniętej osobowości składała się z elementów: wychowania umysłowego, wychowania fizycznego, moralnego, politycznego i estetycznego. Poglądy ich oznaczały powstanie naukowej pedagogiki proletariatu.

5. Powstały liczne partie polityczne, związki zawodowe, które miały na celu polepszyć byt robotników, powstała najpierw I, nast. II Międzynarodówka, wyniku których wywalczono:

 • ośmiogodzinny czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich pracy,
 • zminimalizowano zatrudnienie dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
  Wygląd: brak ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  oraz kobiet,
 • zaczęto przyznawać ubezpieczenia.

6. Rola kobiety w społeczeństwie XIX wiecznym i na początku XX wieku:

 • kobieta Kobieta Z. Nałkowska Medaliony - Kobieta cmentarna, bohaterka autentyczna; prosta, niewykształcona kobieta, opiekująca się grobami. Niedaleko cmentarza znajduje się getto żydowskie, otoczone murem. ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum nie mogła studiować na uniwersytecie,
 • kobieta nie mogła pełnić wysokich funkcji w społeczeństwie.

7. Zrodził się feminizm. We Francji feministki dbały o swe interesy pod nazwą pod nazwą sufrażystek. Walczyły o równouprawnienie, możliwość brania udziału w głosowaniach. Prawo do głosu kobiety uzyskały po I wojnie światowej, różnie to wyglądało w różnych krajach. Niemniej jednak uprawnienie jest zasługą pań Pankhurst, które walcząc o swe prawa, prawa kobiet wielokrotnie trafiały do więzienia, to one w 1903 r. dały początek temu ruchowi w Anglii.

8. Nastąpił rozkwit sztuki i kultury. Rozwinął się klasycyzm, realizm, a także impresjonizm oraz romantyzm.

9. Nastąpił rozwój drukarstwa, dzięki czemu rożne książki, czy gazety stały się dostępne.

10. Walka z analfabetyzmem, dzięki budowie nowych szkół.

11. W różnych dziedzinach życia nastąpił wyraźny rozkwit. Oto przykłady:

 • teoria ewolucji małp Darwina,
 • psychoanaliza Psychoanaliza metoda psychologicznej analizy osobowości stworzona przez Z. Freuda (zob. freudyzm), której celem było leczenie kompleksów i zaburzeń psychicznych poprzez badanie sfer podświadomości ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich Zygmunta Freuda, według niego sen wyraża niepokoje i pragnienie, których na jawie nie jesteśmy świadomi,
 • odkrycie szczepionki przeciw wściekliźnie przez Ludwika Pasteura,
 • Maria Maria Z. Krasiński Nie-boska komedia, bohaterka epizodyczna; żona Henryka, kobieta wierna, kochająca. Jest to osoba przeciętna, najważniejsza dla niej jest rodzina i miłość. Nie rozumie męża, jej ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Curie-Skłodowska odkryła pierwiastki radioaktywne: rad i polon,
 • powstaje powieść Marcela Marcela M. Cervantes Don Kichot, bohaterka epizodyczna; piękna pasterka, przyjazna dla wszystkich, miła i grzeczna, nie chciała jednak słyszeć o miłości. Ceniła sobie swobodę i niezależność. Nie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Prousta pt. "W poszukiwaniu straconego czasu", Proust to jeden z największych prozaików stulecia, z pochodzenia Francuz,
 • wynaleziono nowy lek, aspirynę, została ona wprowadzona w Rzeszy w 1899 roku i wkrótce rozprzestrzeniła się w całej Europie.

12. Poprawa warunków bytowych:

 • dzięki elektryczności powstają metra,
 • kanalizacja wodna,
 • urozmaicenie diety, dbanie o  zdrowie Zdrowie stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Z fizjologicznego punktu widzenia zdrowie jest to pełna zdolność organizmu do utrzymania równowagi między nim i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny fizyczne poprzez zdrowsze odżywianie się.

13. Rozwój uniwersytetów w Europie z początkiem XX wieku.

14. Konflikty między państwami, walka o rynek zbytu.

15. Sytuacja europejska:

 • chęć odzyskania Alzacji i Lotaryngii przez Francję,
 • Rosja Rosja Federacja Rosyjska. Państwo położone we wschodniej Europie i północnej Azji. Powierzchnia 17 075 400 km2. Największe powierzchniowo państwo na świecie. Liczba ludności 144 664 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny zamierzała umocnić wpływy na Bałkanach,
 • Rosja chciała opanować cieśninę Bosfor i Dardanele, które były w posiadaniu Turcji,
 • również Austro-Węgry chciały umocnić wpływy na Bałkanach,

16. W XIX i XX wieku zawarte zostały różne przymierza:

 • trójprzymierze Niemiec, Austro-Węgier i Włoch,
 • trójporozumienie Rosji, Anglii i Francji, były to tzw. Ententy.

17. Spór o Maroko.

18. Niestabilna sytuacja na Bałkanach na początku XX wieku.

19. Przywódcy polityczni: wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny klasy robotniczej zaowocował pojawieniem się nowych liderów. Wśród zatrudnionych byli bardzo często rzemieślnicy, lepiej przygotowani do pracy, bardziej pewni siebie niż robotnicy, którzy przychodzili z rolnictwa.